Celem Studium Team Coachingu, prowadzonego w ramach Akademii Trenera i Coacha na Uczelni Łazarskiego, jest dostarczenie słuchaczom pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód coacha zespołowego.

W trakcie studiów słuchacze nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i prowadzenie procesów i sesji coachingu grupowego i zespołowego. Budują postawy sprzyjające skutecznemu, etycznemu prowadzeniu procesów coachingowych. Studia pozwalają na rozwój kompetencji coachingowych do pracy z grupami i zespołami. Pozwalają na budowanie samoświadomości i uczenie się obecności w pracy z grupą. Dają także możliwość poznania i doświadczenia pracy metodą Action Learning oraz podejściem systemowym.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem zarządzania ludźmi.

Do wzięcia udziału w studiach podyplomowych zachęcamy szczególnie:
- menedżerów personalnych i kandydatów na to stanowisko,
- trenerów wewnętrznych, trenerów biznesu i kandydatów do zawodu trenera,
- kadrę kierowniczą, która w zakresie swoich obowiązków lub swoich oczekiwań widzi potrzebę rozwijania i wspierania swoich współpracowników w rozwoju umiejętności,
- pracowników działów personalnych.

Program studiów:
Program kształcenia obejmuje następujące bloki tematyczne:
1. Wprowadzenie do tematu team coachingu. Integracja grupy i zespołu 18h
2. Rozwój kompetencji team coacha (36 godzin)
3. Zespół - forma pracy zespołowej (36 godzin)
4. Narzędzia pracy team coachingu (36 godzin)
5. Action Learning (18 godzin)
6. Ujęcie systemowe w coachingu zespołowym (18 godzin)
7. Sesje mentorskie grupowe (18 godzin)

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu uiszczenia wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: