Studia "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami", prowadzone w ramach Akademii rynku nieruchomości na Uczelni Łazarskiego, pozwalają słuchaczom na zdobycie gruntownej i przekrojowej wiedzy m.in. z zakresu prawa cywilnego, mieszkaniowego, spółdzielczego, budowlanego i gospodarki nieruchomościami z elementami ekonomii. Wykładowcami są uznani eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie branżowe.

Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I lub II stopnia. Do udziału w nich w szczególności zachęcamy:
- pracowników firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami,
- pracowników spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami,
- osoby, które zarządzają przedsiębiorstwami deweloperskimi,
- kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami.

Program studiów:
W trakcie studiów słuchacz zdobywa solidną wiedzę m.in. z zakresu prawa cywilnego, prawa mieszkaniowego, spółdzielczego prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami z elementami ekonomii.

Zajęcia w trakcie studiów realizowane są w ramach następujących bloków tematycznych:
1. Podstawy wiedzy z zakresu prawa
- Podstawowe pojęcia i prawa do nieruchomości występujące na rynku. Ustalanie stanu prawnego na podstawie różnych źródeł informacji;
- Ustalanie przeznaczenia nieruchomości;
- Porównanie stanu nieruchomości ustalonego na podstawie dokumentów ze stanem rzeczywistym;
- Ochrona danych osobowych.

2. Podstawy wiedzy ekonomicznej
- Badanie rynku;
- Finansowanie transakcji dotyczących nieruchomości.

3. Podstawy wiedzy ekonomicznej
- Zasady wykonywania pomiaru i opisu nieruchomości;
- Pozyskiwanie i ocena dokumentów technicznych dotyczących nieruchomości oraz ich weryfikacja.

4. Umiejętności interdyscyplinarne
- Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości;
- Wykorzystanie reklamy nieruchomości w strategii marketingowej firmy;
- Prawne i praktyczne aspekty działania przedsiębiorcy i jego obowiązki;
- Biznesowe aspekty prowadzenia biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
- Zarządzanie sytuacjami kryzysowym.

5. Moduł specjalistyczny
- Podstawy prawne wykonywania zawodu pośrednika w Polsce;
- Poszukiwanie potencjalnych klientów;
- Komunikacja z klientem i zdolności sprzedażowe;
- Swoboda umów i jej ograniczenia;
- Poszukiwanie potencjalnych nabywców lub najemców;
- Organizacja transakcji sprzedaży nieruchomości.

Rekrutacja:
Kandydaci na studia muszą dostarczyć następujące dokumenty:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy,
- CV,
- dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: