Branża budowlana jest prężnie rozwijającą się gałęzią przemysłu, którą regulują konkretne przepisy prawne. Średnie i duże przedsiębiorstwa budowlane poszukują prawników, którzy będą posiadać specjalistyczną wiedzę w tym zakresie. Obsługa inwestycji budowlanych przez znawców prawa jest niezbędna, szczególnie przy realizacji dużych inwestycji na zlecenie podmiotów sektora publicznego.

"Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników" to kierunek studiów podyplomowych prowadzony w ramach Akademii Praktyków Prawa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W trakcie dwóch semestrów słuchacze będą analizować rozwiązania zawarte w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym, a także szczegółowo zapoznają się z prawami i obowiązkami uczestników procesu realizacji inwestycji budowlanych.

Adresaci studiów:
Studia zostały przygotowane dla adwokatów oraz radców prawnych, którzy współpracują z przedsiębiorstwami budowlanymi i zajmują się dla nich obsługą procesów inwestycyjnych lub prowadzą spory wynikające z umów o roboty budowlane.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą również zostać aplikanci adwokaccy i radcowscy oraz pracownicy urzędów, którzy zajmują się na co dzień procesami budowlanymi.

Program studiów:
Zajęcia prowadzone w ramach studiów podyplomowych pozwolą na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych prawnikom i radcom prawnym do obsługi firm budowlanych, a także rozwiązywania często pojawiających się sporów pomiędzy inwestorami, inżynieriami kontraktu, generalnym wykonawcom czy kierownikiem budowy.

W trakcie studiów słuchacze uczestniczą w zajęciach z zakresu:
- przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych,
- umów o roboty budowlane,
- wybranych zagadnień prawa cywilnego oraz obrotu nieruchomościami,
- metodyki prowadzenia sporów w sprawach o roboty budowlane.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia studiów prawniczych oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Prawo