Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb Ghost Ad

Kategoria

Technika i przyroda / Ochrona środowiska

Opis
Po ukończeniu studiów podyplomowych Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb absolwent uzyskuje dyplom zezwalający na ubieganie się u właściwych starostów powiatów o upoważnienie do przeprowadzania klasyfikacji gruntów.
Absolwent studiów podyplomowych ,,Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” jest ,gleboznawcą oraz ,klasyfikatorem gruntów wpisanym do zbioru zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145) pod symbolami: 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni; 213202 Gleboznawca 213208 Klasyfikator gruntó.

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb uzyskuje dyplom ukończenia, zezwalający na ubieganie się u właściwych starostów powiatów o upoważnienie do przeprowadzania klasyfikacji gruntów zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. 1989, Nr 30, poz. 163) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2012 roku, poz. 1246). Gleboznawca i klasyfikator gruntów – prowadzi badania terenowe, laboratoryjne i kameralne mające na celu poznanie właściwości gleb. Organizuje i nadzoruje prace związane z ochroną gleb oraz racjonalnym ich zagospodarowaniem. Określa wartość i przydatność gleb na rozpatrywanym obszarze poprzez ustalenie klasy bonitacyjnej i kompleksów rolniczej przydatności. Wykonuje mapy klasyfikacyjne, glebowo-rolnicze i inne tematyczne mapy glebowe o różnych skalach. Opracowuje projekty ochrony, rekultywacji oraz zagospodarowania terenów zdegradowanych. Bierze udział w zespołach opracowujących plany zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich. Uczestniczy w opracowaniach planistycznych dotyczących środowiska glebowego, jego wyceny i wartościowania.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe wymagania dla kandydatów: Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków szkół wyższych (z dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata) na których występują przedmioty nauk o ziemi (geodezja, geografia, geologia, rolnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, leśnictwo, inżynieria środowiska i inne).
Czas trwania studiów: Dwa semestry
Całkowita wysokość czesnego (w PLN): 3800

Autor

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Lokalizacja

Województwo warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 270
Wyświetlony: 518
Dodane 2017-12-28 10:09:52
Wygasa: 2018-12-23 10:09:00