Gospodarowanie odpadami Ghost Ad

Kategoria

Technika i przyroda / Ochrona środowiska

Opis
Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz zdobycie przez studentów operacyjnych umiejętności z zakresu problematyki gospodarowania odpadami w warunkach gospodarki rynkowej oraz wprowadzanych zmian w stosowanych technologiach wynikających z wdrażania przepisów Unii Europejskiej .
Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom niezbędnej, kompleksowej wiedzy oraz zdobycie przez nich operacyjnych umiejętności z zakresu problematyki gospodarowania odpadami w warunkach gospodarki rynkowej oraz wprowadzanych zmian w stosowanych technologiach wynikających z wdrażania przepisów Unii Europejskiej, jak również przygotowanie słuchaczy do podjęcia działalności zawodowej w sferze właściwej gospodarki odpadami zarówno w jednostkach samorządowych, administracyjnych, edukacyjnych, jak i placówkach zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

Absolwenci studiów zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe z zakresu przepisów prawnych związanych z gospodarowaniem odpadami, organizacją gospodarki odpadami na poziomie gmin, regionów i kraju, zakresem monitoringu w gospodarce odpadami, sposobami odzysku i recyklingiem odpadów, technologiami zagospodarowania wybranych odpadów przemysłowych, biologicznymi i termicznymi metodami przetwarzania lub przekształcania odpadów, funkcjonowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarce odpadami, eksploatacją i rekultywacją składowisk oraz procedurami oceny oddziaływania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami na środowisko.

Słuchacze zapoznają się również z praktycznymi aspektami gospodarki odpadami występującymi zarówno w sektorze dużych jak i małych przedsiębiorstw oraz administracji różnych szczebli. Program studiów obejmuje swoją tematyką zagadnienia związane z problematyką dotyczącą gospodarki odpadami. W czasie trwania studiów zaplanowano do realizacji następujące moduły:
  • Aspekty prawne gospodarowania odpadami,
  • Organizacja gospodarki odpadami,
  • Monitoring w gospodarce odpadami,
  • Odzysk i recykling odpadów,
  • Technologie zagospodarowania wybranych odpadów przemysłowych,
  • Biologiczne metody przetwarzania odpadów,
  • Termiczne metody przekształcania odpadów,
  • Ocena oddziaływania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami na środowisko,
  • Przedsięwzięcia inwestycyjne w gospodarce odpadami,
  • Eksploatacja i rekultywacja składowisk.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe wymagania dla kandydatów: Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest: posiadanie dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) dowolnego kierunku,
Czas trwania studiów: Dwa semestry
Całkowita wysokość czesnego (w PLN): 3800

Autor

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Lokalizacja

Województwo warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 271
Wyświetlony: 169
Dodane 2017-12-28 10:24:06
Wygasa: 2018-12-23 10:24:00