Psychologia i rozwój osobisty

Studia podyplomowe z psychologiiRozwój osobisty i psychologię dość powszechnie kojarzy się z modnym coachingiem, zapominając jednocześnie o innych specjalizacjach. Lista dostępnych programów jest jednak znacznie bardziej zróżnicowana, a co za tym idzie, każdy kandydat może swobodnie dostosować program studiów do swoich indywidualnych oczekiwań i aktualnej ścieżki swojej kariery zawodowej.

Studia podyplomowe "Akademia kompetencji menedżera" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie są skierowane głównie do praktyków biznesu. Pomagają w zbudowaniu i uporządkowaniu wiedzy z różnych obszarów zarządzania, w rozwoju indywidualnego potencjału słuchaczy i obszarów w rozwojowych w kluczowych kompetencjach. Przedsiębiorcy i managerowie otrzymują także szereg narzędzi, przydatnych w praktyce zarządzania, np.: sytuacjach konfliktowych, zmianach, negocjacjach czy wystąpieniach publicznych.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Program studiów "Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia", prowadzonych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Jedyne takie studia podyplomowe w kraju.
miejscowość: Dąbrowa Górnicza   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Studia podyplomowe "Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer Branding" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie ukierunkowane są na obszary human resources, public relations oraz zarządzania powiązane z budowaniem atrakcyjności firmy w oczach obecnych i potencjalnych pracowników. Studia te są organizowane we współpracy z Employer Branding Institute - jedną z czołowych polskich agencji wspierających zarządzanie marka pracodawcy.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Coaching w ochronie zdrowia to studia podyplomowe realizowane w ramach Akademii Rynku ochrony zdrowia na Uczelni Łazarskiego. Ich głównym celem jest zdobycie przez słuchaczy gruntownej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu podstaw psychologii zdrowia oraz używania narzędzi coachingowych w relacjach z pacjentem.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Studia podyplomowe na kierunku "Doradztwo zawodowe", realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, kierowane są w pierwszej kolejności do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich (preferowane kierunki: psychologia, pedagogika, socjologia, prawo). Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w udzielaniu specjalistycznej pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze: zawodu, szkoły, kierunku szkolenia, podjęcia lub zmiany zatrudnienia.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe z Etyki, prowadzone w Instytucie Filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, to dwusemestralne studia z zakresu wiedzy etycznej, które przedstawiają charakter i genezę tej dziedziny nauki, dzięki czemu podnoszą kwalifikację słuchaczy w zakresie wiedzy o moralności.
miejscowość: Toruń   |   prowadzący: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
Studia kierowane są przede wszystkim do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, a chcących nauczać przedmiotu Etyka na poziomie edukacji realizowanej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, jak również do osób pragnących zdobyć przegotowanie pedagogiczne w najbliższym czasie. Studia kierowane są także do nauczycieli zamierzających nauczać drugiego przedmiotu – Etyki.
miejscowość: 875 Gdańsk   |   prowadzący: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Studia przeznaczone są dla pracowników instytucji publicznych borykających się z problemem dyskryminacji oraz negatywnymi efektami stereotypizacji płciowej. Mają one na celu dostarczenie im kwalifikacji umożliwiających postępowanie promujące politykę równouprawnienia, z którą utożsamiają się demokracje europejskie.
miejscowość: Toruń   |   prowadzący: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
Studia podyplomowe "HR Business Partner" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie pozwalają na zapoznanie się z różnymi obszarami zarządzania zasobami ludzkimi. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z najważniejszymi obszarami human resources. Dzięki tym studiom słuchacze są przygotowywanie do budowania ścieżek kariery zarówno jako specjaliści HR wewnątrz organizacji, jak i w oparciu o zewnętrzne podmioty działające na zasadach outsourcingu.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Studia podyplomowe Komunikacja skuteczna - efektywne uczestnictwo w życiu społecznym realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie przygotowują do pracy w placówkach oświatowo – kulturalnych samorządu lokalnego, wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych, organizacjach politycznych i innych.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe "Life and business coaching" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni koncentrują się na różnych obszarach rozwoju osobistego w biznesie oraz życiu osobistym.Pozwalają zdobyć umiejętności z zakresu coachingu i mentoringu. Przeznaczone są dla obecnych i przyszłych doradców personalnych, trenerów, psychologów i terapeutów a także liderów organizacji. Absolwenci mają możliwość uzyskania Certyfikatu Solution Focused Coach (SFC).
miejscowość: 3 Gdynia   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Studia podyplomowe "Marketing i public relations w Internecie" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni koncentrują się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w strategii marketingowej oraz praktyce budowania wizerunku marek, firm i produktów. Zajęcia prowadzą eksperci zajmujący się e-marketingiem oraz e-PR, w tym tak znani jak Paweł Tkaczyk, Artur Jabłoński i Marta Szadowiak.
miejscowość: 3 Gdynia   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Celem studiów podyplomowych "Mediacje i negocjacje społeczne", prowadzonych przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, jest przygotowanie studentów pod względem teoretycznym i praktycznym do profesjonalnego prowadzenia pertraktacji społecznych, czyli negocjacji i mediacji oraz skutecznego rozwiązywania konfliktów.
miejscowość: Bielsko-Biała   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Studia podyplomowe "Mediacje i negocjacje gospodarcze i pracownicze" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przygotowują do pracy w zawodzie mediatora. Słuchacze zapoznają się z wiedzą na temat sporów i metod ich rozwiązywania z punktu widzenia prawnego, psychologicznego oraz technik mediacyjnych. Zajęcia prowadzą doświadczeni mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji, a absolwenci mają możliwość wpisania na oficjalną listę mediatorów PCM Oddział Trójmiasto.
miejscowość: 3 Gdynia   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Sfera zarządzania zasobami ludzkimi wymaga ciągłego doskonalenia kwalifikacji u osób zajmujących się zawodowo działaniami human resources. Studia podyplomowe "menedżer personalny" prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej pozwalają na podniesienie kwalifikacji w obszarze HR w kluczowych umiejętnościach, takich jak procesy rekrutacyjne, szkolenia, systemy motywacji i oceny, "team building".
miejscowość: Gdańsk   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
znaleziono 28