Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji na Sopockiej Szkole Wyższej przygotowują do uzyskania certyfikatu Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Realizowane są przez SSW we współpracy z PIKW. Przygotowują do pracy w działach audytu lub działach finansowych firm oraz instytucji publicznych. Dają wiedzę i umiejętności potrzebne do zdania egzaminu CGAP i CIA.
kierunek:  Finanse i biznes   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość ACCA na Sopockiej Szkole Wyższej to jedyne tego typu studia na uczelni niepublicznej w północnej Polsce. przygotowują do zdobycia certyfikatu The Association of Chartered Certified Accountants, Kwalifikacja ACCA pozwala przyswoić nowoczesne sposoby zarządzania przedsiębiorstwem i jest uznawana 181 krajach, co otwiera drogę do międzynarodowej kariery w przestrzeni zarządzania czy finansów.
kierunek:  Finanse i biznes   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Studia Rachunkowość Budżetowa i Kontrola Zarządcza w JST prowadzone przez Sopocką Szkołę Wyższą skierowane są do urzędników samorządowych zajmujących się sfera finansową. Program tych studiów podyplomowych obejmuje wiedzę i umiejętności przydatne głównie w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i rodzajów. Słuchacze zdobywają wiedzę potrzebną do pracy w sektorze finansów publicznych, pełniących funkcję głównych księgowych, skarbników i pracowników działów finansowo-księgowych,.
kierunek:  Finanse i biznes   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Studia podyplomowe Sprawozdawczość Finansowa wg MSSF / MSR prowadzone przez Sopocką Szkołę Wyższą skierowane są do kadr finansowo-księgowych. Kształcą zgodnie z regułami wyznaczonymi przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF-MSR) określonymi przez Komitet Międzynarodowych Standardów (KMSR). Dzięki temu absolwenci mają m.in. praktyczną umiejętność sporządzania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF/MSR,
kierunek:  Finanse i biznes   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
znaleziono 4


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Sopocie

Sopocka Szkoła Wyższa

ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot