Ile trzeba zapłacić, żeby zostać studentem elitarnych Magisterskich Studiów Menedżerskich? Kwoty bardzo często oscylują w granicach 10 000 euro! Wszystko zależy od uczelni, która dany program prowadzi, jej akademickiego autorytetu i uczelni partnerskiej. Niektórzy mają jednak szansę na studia za... 990 euro!
Ile trzeba zapłacić, żeby zostać studentem elitarnych Magisterskich Studiów Menedżerskich? Kwoty bardzo często oscylują w granicach 10 000 euro! Wszystko zależy od uczelni, która dany program prowadzi, jej akademickiego autorytetu i uczelni partnerskiej. Niektórzy mają jednak szansę na studia za... 990 euro! Dwa miejsca na prestiżowych studiach czekają na dwóch najlepszych absolwentów Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy konkursu mianowani będą przez dziekanów wydziałów PW. Termin składania aplikacja upływa 12 września 2013 roku.

Jak sami widzicie - warto przyłożyć się do nauki w trakcie swoich studiów. Nagrody za zapał i chęć do nauki mogą być dwojakie: rozległa wiedza i umiejętności, które cenić będą pracodawcy oraz docenienie przez władze uczelni. O drugim aspekcie już niedługo przekonają się najlepsi absolwenci warszawskiej Politechniki.

Czego możemy Wam życzyć? Wytrwałości w edukacji i chęci do zdobywania wiedzy. Być może w przyszłości także będziecie mieć okazję do podjęcia studiów MBA za przysłowiową "złotówkę"?