Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uruchamia nowoczesne studia z zakresu zarządzania agrobiznesem według koncepcji Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences. HSWT zalicza się do grona najlepszych, międzynarodowych programów MBA prowadzonych przez niemiecke uczelnie. Od lutego znajdzie się on również w ofercie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uruchamia nowoczesne studia z zakresu zarządzania agrobiznesem według koncepcji Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences. HSWT zalicza się do grona najlepszych, międzynarodowych programów MBA prowadzonych przez niemiecke uczelnie. Od lutego znajdzie się on również w ofercie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Niemiecko-polskie studia MBA przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni legitymujących się dyplomem ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni krajowych i zagranicznych.

Do wzięcia udziału w studiach MBA szczególnie zachęcamy:
- osoby na kierowniczych stanowiskach w sektorze prywatnym i publicznym,
- osoby, które w przyszłości o takie stanowiska zamierzają się ubiegać,
- właścicieli i kierowników gospodarstw rolnych.

Dlaczego warto zdecydować się na studia MBA na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu?
- program nauczania konsultowany jest z praktykami biznesu i akceptowany przez HSWT Triesdorf,
- najwyższej klasy specjaliści z Polski i zagranicy z bogatym dorobkiem praktycznym,
- zajęcia w języku polskim w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele),
- dostęp do materiałów szkoleniowych i stały kontakt z pracownikami studiów,
- zajęcia wyjazdowe,
- możliwość odbycia 6 miesięcznej praktyki o charakterze rolniczym w Bawarii,
- wygodne warunki kształcenia w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20 lutego 2014 roku.

Program studiów MBA obejmuje 660 godzin i będzie realizowany w ciągu 4 semestrów na zjazdach weekendowych (soboty oraz niedziele). Opłata za jeden semestr wyniesie 4300 zł.

Forma zaliczenia studiów MBA: przygotowanie oraz obrona pracy dyplomowej.

Szczegółowych nformacji na temat studiów MBA udziela ich kierownik dr Julian Kalinowski (tel. 71 320 18 40, 602 576 740).