Rekrutacja na studia MBA i PMS na Politechnice LubelskiejAbsolwentów studiów I i II stopnia zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na kolejną edycję Polsko-Amerykańskich Postgraduate Management Studies Certificate oraz Master of Business Administration. Rozpoczęcie zajęć w październiku 2015 r. - liczba miejsc jest ograniczona.

Postgraduate Management Studies
Roczne specjalistyczne polsko-amerykańskie podyplomowe studia menedżerskie Postgraduate Management Studies Certificate (PMSC) realizowane są we współpracy z dwiema uczelniami amerykańskimi - University of Illinois at Urbana-Champaign i University of Minnesota w Minneapolis w ramach następujących specjalności:
  • zarządzanie i marketing,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studia prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim (organizatorzu zapewniają tłumaczenie zajęć i materiałów).

Master of Business Administration
Dwusemestralny program uzupełniających studiów Master of Business Administration realizowany jest we współpracy z renomowanymi uczelniami amerykańskimi - University of Illinois oraz University of Minnesota.

Studia adresowane są w pierwszej kolejności do absolwentów studiów ekonomicznych oraz absolwentów innych kierunków studiów, którzy ukończyli ponadto studia podyplomowe z zakresu zarządzania (np. menedżerskie, ekonomiczne, itp.).

Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim (organizatorzy zapewniają tłumaczenie zajęć i materiałów dla studentów).