Technika i przyroda

Studia podyplomowe z techniki i przyrodyPodyplomowe kierunki techniczne i przyrodnicze można śmiało określić mianem "najpopularniejszych", gdyż gwarantują one zdobycie unikalnej wiedzy i umiejętności praktycznych cenionych na współczesnym rynku pracy. Jeśli chcesz zatem poszerzyć swoją wiedzę zdobytą w trakcie studiów I lub II stopnia, to wybór jednego z poniższych programów będzie dobrą decyzją.

Studia podyplomowe "Analityka i diagnostyka chemiczna", prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, przeznaczone są głównie dla absolwentów studiów na kierunkach eksperymentalnych, takich jak chemia, biotechnologia, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa. Spełnia oczekiwania pracodawców z tych branż, gdzie stosowane są analizy i diagnozy chemiczne, np. przemysł spożywczy, ochrona zdrowia.
miejscowość: Wrocław   |   prowadzący: Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii
Studia podyplomowe Aranżacja i stylizacja przestrzeni na Wyższej Szkole Sopockiej przygotowują słuchaczy do pracy przy kształtowania pracach urbanistycznych i architektonicznych - w tym architektury wnętrz. Absolwenci potrafią aranżować przestrzeć zewnętrzną i wewnętrzną, m.in. tworzyć szkice koncepcyjne, tablice inspiracji - moodboard, makiety, wykorzystywać techniki zdobnicze i oświetleniowe. Zajęcia łączą ćwiczeń praktyczne i warsztaty oraz wykłady.
miejscowość: Sopot   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Studia podyplomowe Architektoniczne projektowanie światła prowadzone przez Sopocką Szkołę Wyższą to studia związane z architekturą, architekturą wnętrz i urbanistyką. Absolwenci potrafią wykorzystać technologię oświetleniową jako jeden z fundamentów organizacji przestrzeni zewnętrznej. To studia innowacyjne, powiązane ściśle z kreatywną branżą projektową, Skierowane są przede wszystkim do architektów, designerów, projektantów.
miejscowość: Sopot   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Studia podyplomowe Automatyzacja górnictwa realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie dają słuchaczom przygotowanie pod względem teoretycznym i praktycznym w dziedzinach: maszyny transportowe i automatyka napędów w górnictwie, elektryfikacja podziemi kopalń i technika łączności i sygnalizacji w górnictwie.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Chcesz pogłębisz swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywności, którego zapewnienie jest wspomagane poprzez właściwie wdrożone, weryfikowane, utrzymywane i doskonalone metody systemowe? Studia Podyplomowe "Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym" stwarzają taką możliwość! Zajęcia są realizowane przez kompetentną kadrę naukową oraz wiodących audytorów różnych jednostek certyfikujących, z doświadczeniem międzynarodowym.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywności
Celem studiów podyplomowych na kierunku "Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie" jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu nowoczesnych narzędzi kształtowania warunków i środowiska pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pełnienia zadań pracownika służb BHP zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
miejscowość: Poznań   |   prowadzący: Katedra Użytkowania Lasu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Studia Podyplomowe Biologia, prowadzone na Wydziale Biologii Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, umożliwiają nabycie uprawnień do nauczania biologii jako kolejnego przedmiotu w ośmioletniej szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej oraz poszerzenie i doskonalenie wiedzy biologicznej.
miejscowość: Poznań   |   prowadzący: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii
Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej mają kilkunastoletnią tradycję i cieszą się bardzo dobrą opinią, wśród nauczycieli oraz w kręgu diagnostów laboratoryjnych. W trakcie studiów prezentowane są najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej, biologii komórki, immunologii oraz mikrobiologii i wirusologii, ponadto w programie uwzględnione zostały także wybrane zagadnienia z biotechnologii.
miejscowość: Kraków   |   prowadzący: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje bogaty program wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej zastosowań biologii w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Studia podyplomowe z zakresu Biologii sądowej są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów, a także osób zawodowo związanych z medycyną sądową i zainteresowanych np. identyfikacją osób zaginionych, zmarłych lub zamordowanych powinny wybrać nasze studia.
miejscowość: Poznań   |   prowadzący: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii
Studia podyplomowe Biznes w biotechnologii powstały z myślą o osobach, które zamierzają zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą związaną z biotechnologią lub zarządzać firmami z branży life science. Studia prowadzone są przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI).
miejscowość: Kraków   |   prowadzący: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Studia Żywienie Człowieka i Dietetyka stanowią uzupełnienie przygotowania merytorycznego absolwentów szkół wyższych zawodowych lub studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zbliżonym do zakresu merytorycznego studiów podyplomowych, do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotów objętych programem studiów.
miejscowość: Kraków   |   prowadzący: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Technologii Żywności
Ekologistyczna systemowa gospodarka odpadami komunalnymi to jedyne w Polsce studia podyplomowe, stworzone z myślą o skutecznym rozwiązaniu problemu zagospodarowania odpadów, w oparciu o logistyczne zarządzanie tym procesem. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów, którzy w sposób profesjonalny i zgodny z wymogami ochrony środowiska oraz zasadami racjonalnego gospodarowania będą organizowali i zarządzali gospodarką odpadami.
miejscowość: Poznań   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Studia podyplomowe Projektowanie i Eksploatacja Energooszczędnych Systemów Automatyki Przemysłowej prowadzone przez Katedrę Napędów i Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej za główne zadanie mają doskonalenie umiejętności kadry inżynierskiej z zakresu szeroko pojętej automatyki przemysłowej.
miejscowość: Lublin   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Celem studiów jest przygotowanie kandydatów do pracy oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności osób pracujących w przedsiębiorstwach w działach zajmujących się jakością produktu. Zajęcia skierowane są do absolwentów studiów technicznych oraz z zakresu zarządzania jakością pierwszego i drugiego stopnia, jak i wszystkich innych osób z wykształceniem wyższym, które chciałby zdobyć nowe kwalifikacje oraz zamierzają podjąć pracę zwłaszcza w sektorze produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko
miejscowość: Gdańsk   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Celem Studiów podyplomowych Jakość żywności i systemy jej gwarantowania jest zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi zasadami systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnego z normami serii ISO 9000 i 22000 oraz przygotowanie do wdrożenia albo doskonalenia systemu jakości, z uwzględnieniem innych systemów (GMP/GHP, HACCP) i akredytacji laboratoriów.
miejscowość: Kraków   |   prowadzący: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Technologii Żywności
znaleziono 31