Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Opis uczelni Wydział Inżynierii Zarządzania (WIZ) Politechniki Poznańskiej kształci inżynierów, na kierunkach: Inżynieria Zarządzania, Inżynieria Bezpieczeństwa, Logistyka oraz Engineering Management - Inżynieria Zarządzania w języku angielskim. Specyfika kształcenia WIZ polega na łączeniu wiedzy inżynierskiej z wiedzą menedżerską i umiejętnościami biznesowymi. Część z prowadzonych zajęć odbywa się z udziałem praktyków co ułatwia studentom przyswajanie treści programowych. Natomiast podejmowana przez WIZ współpraca z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi umożliwia studentom poznanie realiów otoczenia gospodarczego. Przedstawione podejście do realizacji procesu kształcenia pozwala przygotować do wejścia na rynek pracy kompetentnych inżynierów dysponujących profesjonalną wiedzą techniczną, ugruntowaną przygotowaniem praktycznym. Ten atut ma duże znaczenie, w procesie wyboru kandydata do pracy - pracodawca ma pewność, że określone umiejętności nie wiążą się wyłącznie z przyswojeniem określonej wiedzy teoretycznej, ale również zostały zweryfikowane w praktyce podczas licznych laboratoriów, realizowanych projektów, warsztatów, wizyt studentów w przedsiębiorstwach czy też wakacyjnych praktyk. Skutkiem wsparcia przedsiębiorstw w realizacji przyjętego przez WIZ przebiegu procesu kształcenia są bieżąco wprowadzane uzupełnienia programowe, wynikające m.in. z przekazywanych przez przedstawicieli przedsiębiorstw oczekiwań oraz informacji o poziomie przygotowania absolwentów wydziału do wejścia na rynek pracy.
Lokalizacja
Strzelecka 11, 60-965