Zarządzanie

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania pozwalają na zdobycie cenionych na rynku pracy umiejętności i wiedzy. Słuchacze mają do wyboru szereg perspektywicznych kierunków, których program szczegółowo omawia rozmaite dziedziny współczesnego biznesu: zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością i zarządzanie wiedzą. Jeśli chcecie poszerzyć swoje szanse na rynku pracy, to wybór studiów podyplomowych z tej grupy jest doskonałym rozwiązaniem.

Podyplomówki – dlaczego warto się nimi zainteresować?
Opinii na temat studiów podyplomowych jest wiele – jedni twierdzą, że to inwestycja w swój rozwój zawodowy, inny uważają tego typu studiowanie za stratę czasu. Jak zwykle prawda leży pośrodku i przed  ...
Kierunki studiów:
Menedżer administracji publicznej
Studia podyplomowe Menedżer administracji publicznej prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mają za zadanie dostarczyć najnowszej wiedzy z zakresu funkcjonowania  ...
Kierunki studiów:
Wycena nieruchomości
Studia podyplomowe Wycena nieruchomości prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mają na celu nauczenie słuchaczy nowego, odpowiedniego do współczesnych wyzwań, pat ...
Kierunki studiów:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Studia podyplomowe z zakresu Zarządzani bezpieczeństwem i higieną pracy, prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjali ...
Kierunki studiów:
Zarządzanie i marketing
Studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie i marketing", prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych ...
Zarządzanie sprzedażą
Studia podyplomowe Zarządzanie sprzedażą prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mają za zadanie przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pełnienia funkcji k ...
Kierunki studiów:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Celem studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzonych przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i praktycz ...
Kierunki studiów:
Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Chełmie mają za zadanie wykształcenie umieję ...
Analityk finansowy w zarządzaniu firmą
Jeżeli chcesz w przyszłości zostać analitykiem finansowym to spójrz na program studiów podyplomowych Analityk finansowy w zarządzaniu firmą realizowanych przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszaw ...
Kierunki studiów:
Menadżer w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego
Studia podyplomowe Menadżer w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowane przez Wyższą Szkołę im. B. Jańskiego w Warszawie to szansa zapoznania się z dobrymi praktykami w projektach PPP (p ...
Menedżer w samorządzie terytorialnym
Studia podyplomowe Menedżer w samorządzie terytorialnym realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie przeznaczone sa dla osób zainteresowanych praktycznymi i teoretycznymi sprawami zwi ...
Kierunki studiów:
Zarządzanie oświatą
Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Chełmie przeznaczone są dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu k ...
Kierunki studiów:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Krakowie mają za zadanie zapoznanie słuchaczy z aktual ...
Kierunki studiów:
Zarządzanie kadrami
Studia podyplomowe Zarządzanie kadrami realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Krakowie mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w komórkach personalnyc ...
Kierunki studiów:
Kadry i płace w zarządzaniu
Studia podyplomowe Kadry i płace w zarządzaniu realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie maja na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do ...
Kierunki studiów:
Mediacje i negocjacje
Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie mają na celu wykształcenie umiejętności rozwiązania konfliktu na  ...
Kierunki studiów:
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Studia podyplomowe Zarządzanie kapitałem ludzkim realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie mają za przygotowanie słuchaczy do pracy m.in. w komórkac ...
Kierunki studiów:
Podyplomowe studia menadżerskie
Podyplomowe studia menadżerskie realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie są ofertą dla osób posiadających już wykształcenie wyższe, ale w innej niż ...
Kierunki studiów:
Współczesny menedżer firmy
Studia podyplomowe Współczesny menedżer firmy realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie mają za zadanie przygotowanie słuchaczy do uczestniczenia w procesach zarządzania, dając pods ...
Kierunki studiów:
Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe, pozasądowe
Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe, pozasądowe realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie przeznaczony jest dla osób planujących w przyszłości zostać negocja ...
Kierunki studiów:
Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu mają za zadanie przekazanie słuchacz ...
Kierunki studiów:
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Studia podyplomowe Zarządzanie kapitałem ludzkim realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu skierowane dla kadry kierowniczej, w tym kadry rezerwowej pr ...
Kierunki studiów:
Doradztwo zawodowe
Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Łomży mają za zadanie przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodow ...
Kierunki studiów:
Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Opolu pokazują alternatywę wobec drogi sądow ...
Kierunki studiów: