Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej mają kilkunastoletnią tradycję i cieszą się bardzo dobrą opinią, wśród nauczycieli oraz w kręgu diagnostów laboratoryjnych. W trakcie studiów prezentowane są najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej, biologii komórki, immunologii oraz mikrobiologii i wirusologii, ponadto w programie uwzględnione zostały także wybrane zagadnienia z biotechnologii.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Studia podyplomowe Biznes w biotechnologii powstały z myślą o osobach, które zamierzają zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą związaną z biotechnologią lub zarządzać firmami z branży life science. Studia prowadzone są przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI).
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Studia Żywienie Człowieka i Dietetyka stanowią uzupełnienie przygotowania merytorycznego absolwentów szkół wyższych zawodowych lub studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zbliżonym do zakresu merytorycznego studiów podyplomowych, do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotów objętych programem studiów.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Technologii Żywności
Celem Studiów podyplomowych Jakość żywności i systemy jej gwarantowania jest zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi zasadami systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnego z normami serii ISO 9000 i 22000 oraz przygotowanie do wdrożenia albo doskonalenia systemu jakości, z uwzględnieniem innych systemów (GMP/GHP, HACCP) i akredytacji laboratoriów.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Technologii Żywności
Studia podyplomowe "Społeczeństwo Informacyjne. Inteligentne Miasto", prowadzone przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, są doskonałą szansą dla wszystkich osób, które chcą zostać liderami zmian w swoich społecznościach lokalnych i firmach.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Podyplomowe studia z zakresu Wiedzy o Rosji współczesnej, które są prowadzone na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę na temat najważniejszych cech charakterystycznych tego kraju.
kierunek:   |   prowadzący: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
znaleziono 6