Celem studiów jest pogłębienie wiedzy w zakresie: nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego, finansowych i prawnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej, nadzoru, kontroli oraz odpowiedzialności w administracji publicznej. Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani będą do właściwego i kompetentnego pełnienia funkcji w administracji publicznej.
kierunek:  Prawo i administracja   |   prowadzący: Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
Celem Studiów z zakresu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy słuchaczy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
kierunek:  Bezpieczeństwo   |   prowadzący: Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
Celem studiów jest doskonalenie kadr zatrudnionych w sektorach zajmujących się problematyką przestępczość. Zdobyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności pozwolą na konceptualizację: programowania, zwalczania i zapobiegania przestępczości.
kierunek:  Prawo i administracja   |   prowadzący: Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poszerzenie wiedzy w zakresie zagadnień informatyzacji. Absolwenci zdobędą i poszerzą wiedzę z zakresu: informatyzacji obrotu prawnego oraz działalności jego uczestników, przepisów prawnych i wynikających z nich obowiązków oraz uprawnień, realizacji obowiązków związanych z informatyzacją i korzystania z niesionych przez nią uprawnień.
kierunek:  IT   |   prowadzący: Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
Celem studiów podyplomowych z zakresu "Kadr i płac" jest przekazanie słuchaczom rzetelnej i szczegółowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do pracy w jednostkach kadrowo-płacowych zakładów pracy.
kierunek:  Zarządzanie i marketing   |   prowadzący: Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
Studia zostały utworzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przy Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki. Powstały one w związku w wielką nowelizacją postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. Tworzą ją ustawy przyjęte w latach 2013-2015.
kierunek:  Prawo i administracja   |   prowadzący: Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
Głębokie zmiany w prawie polskim w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z integracji Polski z Unią Europejską, istotne nowelizacje prawa unijnego, zwłaszcza zapowiadane przez Komisję Europejską rozporządzenie unijne w sprawie danych osobowych oraz rosnące zainteresowanie problematyką ochrony danych osobowych, rodzi duże zapotrzebowanie na aktualizację i pogłębienie wiedzy na ten temat.
kierunek:  Prawo i administracja   |   prowadzący: Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom rzetelnej i szczegółowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do zajmowania się w praktyce problematyką egzekucji administracyjnej.
kierunek:  Prawo i administracja   |   prowadzący: Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie zawodowe osób podejmujących działania w ramach egzekucji sądowej oraz w ramach nadzoru nad podmiotami podejmującymi takie działania, zaś w wypadku innych słuchaczy - pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynności składających się na postępowanie egzekucyjne.
kierunek:  Prawo i administracja   |   prowadzący: Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
Celem studiów podyplomowych z zakresu "Prawna obsługa przedsiębiorców" jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych, by uchronić przedsiębiorcę przed zagrożeniami wynikającymi z nieznajomości przepisów prawnych.
kierunek:  Prawo i administracja   |   prowadzący: Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
znaleziono 24


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Łodzi

Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji

ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania

ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź