Kierunki studiów podyplomowych w Łodzi

Zarządzanie oświatą

Celem studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie oświatą jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Łodzi

Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania

ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź

Łódź

Łódź jest siedzibą władz województwa łódzkiego oraz ważnym ośrodkiem akademickim i przemysłowym na mapie współczesnej Polski. Funkcjonuje tutaj wiele renomowanych uczelni wyższych, w których ofercie programowej można znaleźć unikatowe kierunki studiów oraz specjalności.
W przeszłości Łódź można było określić terminem "miasta wielokulturowego i wieloetnicznego". Dzisiaj Łódź dynamicznie się rozwija - pod względem infrastruktury miejskiej, przemysły, handlu i sektora usług. Absolwenci łódzkich uczelni nie muszą opuszczać miasta, w których spędzili długie lata swojej edukacji, gdyż miasto ma im wiele do zaoferowania.
Dołącz do nich i rozwijaj swoją przyszłość zawodową i edukacyjną!