Administrowanie Sieciami Komputerowymi to studia podyplomowe proponowane przez Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Studia dedykowane są absolwentom posiadającym dyplom ukończenia studiów wyższych lub studentom ostatniego roku studiów.
kierunek:  IT   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i diagnostyka pojazdów samochodowych prowadzone przez Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej adresowane sa do osób które ukończyły studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn lub pokrewnym oraz posiadają tytuł zawodowy inżyniera, magistra, magistra inżyniera.
kierunek:  Logistyka i transport   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny
Studia podyplomowe Projektowanie i Eksploatacja Energooszczędnych Systemów Automatyki Przemysłowej prowadzone przez Katedrę Napędów i Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej za główne zadanie mają doskonalenie umiejętności kadry inżynierskiej z zakresu szeroko pojętej automatyki przemysłowej.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Studia podyplomowe Rzeczoznawstwo samochodów i ciągników prowadzone przez Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej adresowane są do absolwentów kierunku Mechanika i budowa maszyn lub pokrewnego, które posiadają tytuł zawodowy inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.
kierunek:  Logistyka i transport   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny
Studia podyplomowe Systemy Sterowania i Nadzoru w Budynkach prowadzone przez Zakład Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej na Instytucie Elektrotechniki i Elektrotechnologii Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej dostarczą wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów sterowania i nadzoru wykorzystywanych do zarządzania infrastrukturą techniczną w obiektach budowlanych.
kierunek:  IT   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Studia podyplomowe Technologie Energii Odnawialnych prowadzone przez Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej dostarczą wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie kształtowania strategii zrównoważonego rozwoju technologii energii odnawialnych i ich wykorzystania dla celów ochrony środowiska i rozwoju społeczności lokalnych.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Studia podyplomowe Współczesne Technologie Informatyczne – Tworzenie Aplikacji Mobilnych prowadzone przez Instytut Informatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej mają za zadanie doskonalenie wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie projektowania i wytwarzania aplikacji na urządzenia mobilne.
kierunek:  IT   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Studia podyplomowe Telekomunikacja Światłowodowa prowadzone przez Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przygotowane zostały dla osób zainteresowanych wykorzystaniem i rozbudową infrastruktury sieci telekomunikacyjnej, techniką światłowodową, urządzeniami optoelektronicznymi, metodami modulacji w telekomunikacji cyfrowej.
kierunek:  IT   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Studia podyplomowe Virtual prototyping prowadzone przez Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn lub pokrewnym oraz posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny
znaleziono 9


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Lublinie