Administrowanie Sieciami Komputerowymi to studia podyplomowe proponowane przez Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Studia dedykowane są absolwentom posiadającym dyplom ukończenia studiów wyższych lub studentom ostatniego roku studiów.
kierunek:  IT   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i diagnostyka pojazdów samochodowych prowadzone przez Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej adresowane sa do osób które ukończyły studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn lub pokrewnym oraz posiadają tytuł zawodowy inżyniera, magistra, magistra inżyniera.
kierunek:  Logistyka i transport   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny
Studia podyplomowe z zakresu Zarządzani bezpieczeństwem i higieną pracy, prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
kierunek:  Zarządzanie i marketing   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Studia podyplomowe Projektowanie i Eksploatacja Energooszczędnych Systemów Automatyki Przemysłowej prowadzone przez Katedrę Napędów i Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej za główne zadanie mają doskonalenie umiejętności kadry inżynierskiej z zakresu szeroko pojętej automatyki przemysłowej.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Studia podyplomowe Menedżer administracji publicznej prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mają za zadanie dostarczyć najnowszej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz nabycie praktycznych umiejętności służących do efektywnego zarządzania.
kierunek:  Prawo i administracja   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Studia podyplomowe "Podatki", prowadzone w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, mają na celu dostarczyć słuchaczom kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków oraz przygotować ich do przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.
kierunek:  Finanse i biznes   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Studia podyplomowe Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
kierunek:  Prawo i administracja   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Studia podyplomowe Rachunkowość i finanse prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie realizowane są we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Lublinie. Dzięki zajęciom prowadzonym w sposób ściśle dostosowany do indywidualnych predyspozycji grupy, absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w rożnych instytucjach o charakterze finansowym.
kierunek:  Finanse i biznes   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Studia podyplomowe Rzeczoznawstwo samochodów i ciągników prowadzone przez Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej adresowane są do absolwentów kierunku Mechanika i budowa maszyn lub pokrewnego, które posiadają tytuł zawodowy inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.
kierunek:  Logistyka i transport   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny
Studia podyplomowe Systemy Sterowania i Nadzoru w Budynkach prowadzone przez Zakład Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej na Instytucie Elektrotechniki i Elektrotechnologii Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej dostarczą wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów sterowania i nadzoru wykorzystywanych do zarządzania infrastrukturą techniczną w obiektach budowlanych.
kierunek:  IT   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki
znaleziono 20


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Lublinie