Celem studiów "Bezpieczeństwo i higiena pracy" jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie studentów z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy. Ukończenie studiów pozwala ponadto na pełnienie zadań pracownika Służby BHP.
kierunek:  Bezpieczeństwo   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Celem studiów podyplomowych na kierunku "Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie" jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu nowoczesnych narzędzi kształtowania warunków i środowiska pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pełnienia zadań pracownika służb BHP zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Katedra Użytkowania Lasu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Celem studiów podyplomowych na kierunku "Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu" jest przygotowanie absolwentów studiów I lub II stopnia do nowoczesnego oraz innowacyjnego zarządzania rozwojem produktu w przedsiębiorstwie. Absolwent studiów pozyska ponadto rzetelną, aktualną wiedzę oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.
kierunek:  Zarządzanie i marketing   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Podyplomowe studia z zakresu "Nowoczesnego zarządzanie produkcją i logistyką" to doskonała propozycja dla specjalistów i kadry zarządzającej z zakresu produkcji i logistyki oraz dla wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się tą problematyką.
kierunek:  Logistyka i transport   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Celem studiów "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem" jest przygotowanie studentów do profesjonalnego zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, funkcjonującym w warunkach rozwijającej się gospodarki. W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, rozwoju oraz samodoskonalenia menedżerskiego, a także rozwoju personelu i budowania relacji interpersonalnych w organizacjach.
kierunek:  Zarządzanie i marketing   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Studia podyplomowe "Nowoczesny menedżer projektu rozwojowego" są ukierunkowane na przekazanie umiejętności kierowania przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach: od rozpoznania potencjalnych źródeł dofinansowania i przygotowania wniosku poprzez uruchomienie prac, przygotowanie do realizacji i raportowania oraz promocji projektu po zamknięcie zadania i wprowadzenie pożądanej zmiany.
kierunek:  Zarządzanie i marketing   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie studentów do profesjonalnego organizowania, a także normowania pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie. W ramach studiów uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu organizowania i kształtowania pracy, analizy systemów pracy i procesów pracy, metod normowania czasu pracy, harmonogramowanie pracy oraz metod i narzędzi doskonalenia procesów.
kierunek:  Zarządzanie i marketing   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Studia podyplomowe na kierunku "Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym" umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość i przedmiotów pokrewnych w szkołach ponadgimnazjalnych oraz Wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym w szkołach gimnazjalnych.
kierunek:  Pedagogika i edukacja   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Podyplomowe Studia Pedagogiczne Politechniki Poznańskiej ogłaszają nowy (41) nabór na studia podyplomowe: „Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych”. Absolwenci tego kierunku uzyskają pełne kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów we wszystkich typach szkół.
kierunek:  Pedagogika i edukacja   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Studia podyplomowe na kierunku "Technika z wychowaniem komunikacyjnym", prowadzone na Wydziale Inżynierii Politechniki Poznańskiej, umożliwiają uzyskanie wymaganych kwalifikacji do nauczania przedmiotów: Technika, Wychowanie komunikacyjne oraz zajęć pokrewnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
kierunek:  Pedagogika i edukacja   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
znaleziono 15


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Poznaniu

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań

Katedra Użytkowania Lasu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 71 A
60 - 625 Poznań