Celem studiów "Bezpieczeństwo i higiena pracy" jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie studentów z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy. Ukończenie studiów pozwala ponadto na pełnienie zadań pracownika Służby BHP.
kierunek:  Bezpieczeństwo   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Celem studiów podyplomowych na kierunku "Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie" jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu nowoczesnych narzędzi kształtowania warunków i środowiska pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pełnienia zadań pracownika służb BHP zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Katedra Użytkowania Lasu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Studia Podyplomowe Biologia, prowadzone na Wydziale Biologii Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, umożliwiają nabycie uprawnień do nauczania biologii jako kolejnego przedmiotu w ośmioletniej szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej oraz poszerzenie i doskonalenie wiedzy biologicznej.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii
Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje bogaty program wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej zastosowań biologii w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Studia podyplomowe z zakresu Biologii sądowej są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów, a także osób zawodowo związanych z medycyną sądową i zainteresowanych np. identyfikacją osób zaginionych, zmarłych lub zamordowanych powinny wybrać nasze studia.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii
Celem studiów podyplomowych na kierunku "Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu" jest przygotowanie absolwentów studiów I lub II stopnia do nowoczesnego oraz innowacyjnego zarządzania rozwojem produktu w przedsiębiorstwie. Absolwent studiów pozyska ponadto rzetelną, aktualną wiedzę oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.
kierunek:  Zarządzanie i marketing   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Studia Podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii i przyrody umożliwiają nabycie uprawnień pedagogicznych do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studia podyplomowe są prowadzone na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia trwają 3 semestry - 410 godzin i 210 godz. praktyk pedagogicznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni UAM.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii
Podyplomowe studia z zakresu "Nowoczesnego zarządzanie produkcją i logistyką" to doskonała propozycja dla specjalistów i kadry zarządzającej z zakresu produkcji i logistyki oraz dla wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się tą problematyką.
kierunek:  Logistyka i transport   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Celem studiów "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem" jest przygotowanie studentów do profesjonalnego zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, funkcjonującym w warunkach rozwijającej się gospodarki. W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, rozwoju oraz samodoskonalenia menedżerskiego, a także rozwoju personelu i budowania relacji interpersonalnych w organizacjach.
kierunek:  Zarządzanie i marketing   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Studia podyplomowe "Nowoczesny menedżer projektu rozwojowego" są ukierunkowane na przekazanie umiejętności kierowania przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach: od rozpoznania potencjalnych źródeł dofinansowania i przygotowania wniosku poprzez uruchomienie prac, przygotowanie do realizacji i raportowania oraz promocji projektu po zamknięcie zadania i wprowadzenie pożądanej zmiany.
kierunek:  Zarządzanie i marketing   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie studentów do profesjonalnego organizowania, a także normowania pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie. W ramach studiów uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu organizowania i kształtowania pracy, analizy systemów pracy i procesów pracy, metod normowania czasu pracy, harmonogramowanie pracy oraz metod i narzędzi doskonalenia procesów.
kierunek:  Zarządzanie i marketing   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
znaleziono 18


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Poznaniu