Kierunki studiów podyplomowych w Rzeszowie

Studia translatoryczne - języki specjalistyczne i przekład

Studia podyplomowe Studia translatoryczne - języki specjalistyczne i przekład prowadzone przez Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej mają na celu doskonalenie w zakresie tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych (j. niemiecki i polski).

Translatoryka polskich i rosyjskich tekstów specjalistycznych

Studia podyplomowe Translatoryka polskich i rosyjskich tekstów specjalistycznych prowadzone przez Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny Katedrę Filologii Rosyjskiej upoważniają do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy.

Studia w specjalności nauczycielskiej uprawniające do nauczania języka…

Studia podyplomowe w specjalności nauczycielskiej uprawniające do nauczania języka rosyjskiego prowadzone przez Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej mają na celu nabycie przez słuchaczy uprawnień do nauczania języka rosyjskiego.

Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Rzeszowie

Rzeszów

Rzeszów jest największym miastem leżącym w południowo-wschodniej Polsce i stolicą województwa podkarpackiego. Pełni ponadto funkcję głównego ośrodka administracyjnego, gospodarczego, kulturalnego i edukacyjnego.
Dynamiczny rozwój miasta, jego infrastruktury oraz nowoczesnych technologii spowodował również znaczący wzrost zapotrzebowania na edukację na poziomie akademickim. W Rzeszowie funkcjonuje obecnie kilkanaście uczelni prywatnych oraz publicznych. W ich ofercie kształcenia można znaleźć wiele interesujących i przyszłościowych kierunków oraz unikatowych specjalności.
Historyczne zabytki oraz stałe podnoszenie kulturalnej wartości miasta niesie za sobą stały napływ turystów i dalszy, ekonomiczny rozwój miasta i całego regionu podkarpackiego.