Studia podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego prowadzone przez Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego umożliwiają zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z języka polskiego dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, wspomagać w szkole uczniów powracających z zagranicy, uczyć języka polskiego cudzoziemców przebywających w Polsce, może też pracować za granicą.
kierunek:  Filologia i języki obce   |   prowadzący: Uniwersytet Rzeszowski
znaleziono 1


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski

Al. Kopisto 2b
35-315 Rzeszów