Kierunki studiów podyplomowych w Rzeszowie

Studia w specjalności nauczycielskiej uprawniające do nauczania języka…

Studia podyplomowe w specjalności nauczycielskiej uprawniające do nauczania języka rosyjskiego prowadzone przez Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej mają na celu nabycie przez słuchaczy uprawnień do nauczania języka rosyjskiego.

Studia translatoryczne - języki specjalistyczne i przekład

Studia podyplomowe Studia translatoryczne - języki specjalistyczne i przekład prowadzone przez Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej mają na celu doskonalenie w zakresie tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych (j. niemiecki i polski).

Translatoryka polskich i rosyjskich tekstów specjalistycznych

Studia podyplomowe Translatoryka polskich i rosyjskich tekstów specjalistycznych prowadzone przez Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny Katedrę Filologii Rosyjskiej upoważniają do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy.

Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Rzeszowie

Rzeszów

Rzeszów jest największym miastem leżącym w południowo-wschodniej Polsce i stolicą województwa podkarpackiego. Pełni ponadto funkcję głównego ośrodka administracyjnego, gospodarczego, kulturalnego i edukacyjnego.
Dynamiczny rozwój miasta, jego infrastruktury oraz nowoczesnych technologii spowodował również znaczący wzrost zapotrzebowania na edukację na poziomie akademickim. W Rzeszowie funkcjonuje obecnie kilkanaście uczelni prywatnych oraz publicznych. W ich ofercie kształcenia można znaleźć wiele interesujących i przyszłościowych kierunków oraz unikatowych specjalności.
Historyczne zabytki oraz stałe podnoszenie kulturalnej wartości miasta niesie za sobą stały napływ turystów i dalszy, ekonomiczny rozwój miasta i całego regionu podkarpackiego.