Studia podyplomowe w specjalności "nauczycielskiej uprawniające do nauczania języka rosyjskiego" prowadzone są przez Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej. Ich zasadniczym celem jest nabycie przez słuchaczy niezbędnych uprawnień do nauczania języka rosyjskiego.
kierunek:  Filologia i języki obce   |   prowadzący: Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny Katedra Filologii Rosyjskiej
Studia podyplomowe na kierunku Studia translatoryczne - języki specjalistyczne i przekład prowadzone są przez Uniwersytet Rzeszowski na Wydziale Filologicznym (Instytut Filologii Germańskiej) i mają na celu doskonalenie słuchaczy w zakresie tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych (j. niemiecki i polski).
kierunek:  Filologia i języki obce   |   prowadzący: Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej
Studia podyplomowe Translatoryka polskich i rosyjskich tekstów specjalistycznych prowadzone przez Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny Katedrę Filologii Rosyjskiej upoważniają do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy.
kierunek:  Filologia i języki obce   |   prowadzący: Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny Katedra Filologii Rosyjskiej
znaleziono 3


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Rzeszowie