Studium z zakresu Administracji, prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I oraz II stopnia, którzy interesują się funkcjonowaniem administracji państwowej oraz samorządów terytorialnych. Czas trwania studiów: trzy semestry.
kierunek:  Prawo i administracja   |   prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji
Studia podyplomowe "Akademia kompetencji menedżera" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie są skierowane głównie do praktyków biznesu. Pomagają w zbudowaniu i uporządkowaniu wiedzy z różnych obszarów zarządzania, w rozwoju indywidualnego potencjału słuchaczy i obszarów w rozwojowych w kluczowych kompetencjach. Przedsiębiorcy i managerowie otrzymują także szereg narzędzi, przydatnych w praktyce zarządzania, np.: sytuacjach konfliktowych, zmianach, negocjacjach czy wystąpieniach publicznych.
kierunek:  Psychologia i rozwój osobisty   |   prowadzący: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Studia podyplomowe na kierunku Animator promocji zdrowia z ukierunkowaniem na odnowę biologiczną, prowadzone przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji, mają na celu przygotowanie do pracy w zakresie prozdrowotnej działalności zarówno w obszarze profilaktyki pierwotnej jak i wtórnej chorób cywilizacyjnych w gabinetach odnowy biologicznej i SPA, w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku oraz na obozach sportowych.
kierunek:  Medycyna i zdrowie   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Studia podyplomowe "Architekt Marki", prowadzone w ramach Akademii Marketera na Uczelni Łazarskiego, pozwalają słuchaczom na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu budowy od podstaw silnej marki oraz odczytywania mocnych i słabych strony w istniejących już markach w taki sposób, by trwale budować ich przewagę konkurencyjną.
kierunek:  Zarządzanie i marketing   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Automotive Quality Expert to unikatowe studia podyplomowe organizowane na Uczelni Łazarskiego w Warszawie w ramach Akademii Zarządzania Jakością. Program kształcenia został przygotowany z myślą o pracownikach branży automotive oraz właścicielach firm, które ściśle współpracują z tą branżą.
kierunek:  Zarządzanie i marketing   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie prowadzi pionierskie studia podyplomowe dla sektora finansowego obsługującego klientów korporacyjnych. Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie specjalistycznej kadry zarządczej banków, przedsiębiorstw windykacyjnych, giełd, pracowników przedsiębiorstw rynku kapitałowego i innych instytucji finansowych.
kierunek:  Finanse i biznes   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Chcesz pogłębisz swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywności, którego zapewnienie jest wspomagane poprzez właściwie wdrożone, weryfikowane, utrzymywane i doskonalone metody systemowe? Studia Podyplomowe "Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym" stwarzają taką możliwość! Zajęcia są realizowane przez kompetentną kadrę naukową oraz wiodących audytorów różnych jednostek certyfikujących, z doświadczeniem międzynarodowym.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywności
Podyplomowe studia dzienne dla przyszłych nauczycieli matematyki i języka polskiego prowadzone przez Szkołę Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego to pierwsze tego typu studia dla przyszłych nauczycieli. Studia są bezpłatne, odbywają się w trybie dziennym, a ich integralną część stanowią zajęcia praktyczne. Absolwenci po roku nauki otrzymują uprawnienia nauczycielskie. W trakcie studiów jest możliwość ubiegania się o stypendium.
kierunek:  Pedagogika i edukacja   |   prowadzący: Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Studia podyplomowe "Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer Branding" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie ukierunkowane są na obszary human resources, public relations oraz zarządzania powiązane z budowaniem atrakcyjności firmy w oczach obecnych i potencjalnych pracowników. Studia te są organizowane we współpracy z Employer Branding Institute - jedną z czołowych polskich agencji wspierających zarządzanie marka pracodawcy.
kierunek:  Psychologia i rozwój osobisty   |   prowadzący: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Coaching w ochronie zdrowia to studia podyplomowe realizowane w ramach Akademii Rynku ochrony zdrowia na Uczelni Łazarskiego. Ich głównym celem jest zdobycie przez słuchaczy gruntownej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu podstaw psychologii zdrowia oraz używania narzędzi coachingowych w relacjach z pacjentem.
kierunek:  Psychologia i rozwój osobisty   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
znaleziono 127


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Warszawie