Menu

Kierunki studiów podyplomowych we Wrocławiu

Analityka i diagnostyka chemiczna

Studia podyplomowe "analityka i diagnostyka chemiczna" na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przeznaczone są głównie dla absolwentów studiów na kierunkach eksperymentalnych, takich jak chemia, biotechnologia, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa. Spełnia oczekiwania pracodawców z tych branż, gdzie stosowane są analizy i diagnozy chemiczne, np. przemysł spożywczy, ochrona zdrowia...

Uczelnie prowadzące studia podyplomowe we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii

ul. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław