Studia podyplomowe "Analityka i diagnostyka chemiczna", prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, przeznaczone są głównie dla absolwentów studiów na kierunkach eksperymentalnych, takich jak chemia, biotechnologia, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa. Spełnia oczekiwania pracodawców z tych branż, gdzie stosowane są analizy i diagnozy chemiczne, np. przemysł spożywczy, ochrona zdrowia.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii
Podyplomowe studia menedżerskie dla inżynierów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przygotowano z myślą o kierunkach nieekonomicznych, takich jak studia techniczne i przyrodnicze. Pomagają w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z obszaru zarządzania biznesem w taki sposób, aby w naturalny sposób komponowały się z wykształceniem inżynierskim. Studia podyplomowe pomagają zarówno w prowadzeniu działalności gospodarczej, jak i pełnieniu funkcji kierowniczych w różnych organizacjach biznesowych.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
znaleziono 2


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe we Wrocławiu