Kierunki studiów podyplomowych we Wrocławiu

Analityka i diagnostyka chemiczna

Studia podyplomowe "analityka i diagnostyka chemiczna" na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przeznaczone są głównie dla absolwentów studiów na kierunkach eksperymentalnych, takich jak chemia, biotechnologia, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa. Spełnia oczekiwania pracodawców z tych branż, gdzie stosowane są analizy i diagnozy chemiczne, np. przemysł spożywczy, ochrona zdrowia...

Studia menedżerskie dla inżynierów na Uniwersytecie Przyrodniczym we W…

Podyplomowe Studia menedżerskie dla inżynierów, prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, skierowane są do absolwentów studiów wyższych nieekonomicznych legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I–go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Uczelnie prowadzące studia podyplomowe we Wrocławiu

Wrocław

Wrocław - jedno z największych miast w Polsce i stolica województwa dolnośląskiego. Pełni kluczową rolę kulturalną, gospodarczą, administracyjną oraz edukacyjną na terenie kraju.
Miłośnicy historii znajdą tutaj wiele zabytków architektury i sztuki, a melomanów ucieszy informacja, iż na terenie miasta toczy się bogate "życie muzyczne", organizowane są liczne koncerty, wystawiane są sztuki teatralne, etc. Jednym słowem - każdy znajdzie tutaj "coś dla siebie".
Szkolnictwo wyższe we Wrocławiu należy do najlepiej zorganizowanych w Polsce. Funkcjonuje tutaj kilkadziesiąt uczelni prywatnych oraz państwowych. Wrocławscy studenci jednym tchem wymieniają zalety studiowania tutaj: życie studenckie, wysoki poziom kształcenia oraz możliwości zatrudnienia. Zgodzisz się z nimi?