Głównym celem studiów podyplomowych na kierunku "Regulacje prawne w zootechnice i weterynarii", prowadzonych przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP, jest kształcenie specjalistów z zakresu obowiązujących zootechniczno – weterynaryjnych regulacji prawnych oraz poszerzenie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w produkcji zwierzęcej.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
znaleziono 1


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Bydgoszczy