Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo i higiena pracy" prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przygotowują do pracy na stanowiskach związanych z BHP w firmach i instytucjach oraz prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze gospodarki. Słuchacze studium zyskują możliwość zdobycia gruntownej wiedzy i specyficznych umiejętności wymaganych w prawidłowym i zgodnym z wymogami ustawowymi dotyczącymi pracy w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy.
kierunek:  Bezpieczeństwo   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Studia podyplomowe na kierunku Biologia sądowa, prowadzone na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, adresowane są do osób, które w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej korzystają z wiedzy z kilku dziedzin nauki: biologii, medycyny oraz prawa np. wymiar sprawiedliwości, organy ścigania oraz zakłady medycyny sądowej.
kierunek:  Medycyna i zdrowie   |   prowadzący: Uniwersytet Gdański Wydział Biologii
Podyplomowe studia "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu" czyli Corporate Social Responsibility (CSR) prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przygotowują do pracy w tym obszarze strategii przedsiębiorstw. Są skierowane głównie do obecnych i przyszłych pracowników działów komunikacji, marketingu, public relations i human resouces oraz firm usługowych z tych dziedzin, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę dotyczącą obszaru CSR.
kierunek:  Zarządzanie i marketing   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Studia kierowane są przede wszystkim do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, a chcących nauczać przedmiotu Etyka na poziomie edukacji realizowanej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, jak również do osób pragnących zdobyć przegotowanie pedagogiczne w najbliższym czasie. Studia kierowane są także do nauczycieli zamierzających nauczać drugiego przedmiotu – Etyki.
kierunek:  Psychologia i rozwój osobisty   |   prowadzący: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Celem studiów jest przygotowanie kandydatów do pracy oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności osób pracujących w przedsiębiorstwach w działach zajmujących się jakością produktu. Zajęcia skierowane są do absolwentów studiów technicznych oraz z zakresu zarządzania jakością pierwszego i drugiego stopnia, jak i wszystkich innych osób z wykształceniem wyższym, które chciałby zdobyć nowe kwalifikacje oraz zamierzają podjąć pracę zwłaszcza w sektorze produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Studia podyplomowe "Kadry i płace" prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przygotowują do pracy w tzw. twardym HR (zarządzaniu zasobami ludzkimi). Umożliwiają nabycie kwalifikacji do rozliczania wynagrodzeń oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej w firmach i instytucjach. Słuchacze studium nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w działach personalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wzorcami praktycznego działania.
kierunek:  Prawo i administracja   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Lean Six Sigma to niezwykle skuteczna metodyka zarządzania jakością procesów produkcji i realizacji usług. Stanowi połączenie strategii Lean Management ukierunkowanej na optymalizację działań i wykluczanie marnotrawstwa zasobów oraz strategii Six Sigma redukującej zmienność w realizowanych procesach. Studia podyplomowe "Lean Six Sigm" prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej umożliwiają zdobycie kwalifikacji w tym obszarze potwierdzonej certyfikatem Black Belt.
kierunek:  Zarządzanie i marketing   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Studia podyplomowe "Logistyka w praktyce" prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej pozwalają uporządkować i pogłębić wiedzę związaną z kluczowymi zagadnieniami związanymi z łańcuchem logistyki. Można dzięki nim zdobyć kwalifikacje m.in.dotyczące logistyki zaopatrzenia i dystrybucji. Te studia podyplomowe są skierowane zarówno do już zatrudnionych w strukturach logistycznych, jak i chcących związać swoją przyszłość zawodową z tym rodzajem aktywności zawodowej.
kierunek:  Logistyka i transport   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
International MBA in Strategy, Programme and Project Management na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej są jedynymi studiami MBA z prestiżową międzynarodową akredytacją Association of Masters In Business Administration (AMBA) realizowanymi na polskiej uczelni technicznej oraz jedynymi w w Polsce północnej. Program studiów realizowany jest w języku angielskim, a zajęcia prowadzone są przez międzynarodową kadrę.
kierunek:  Zarządzanie i marketing   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Menedżerskie studia podyplomowe dla kadry kierowniczej oświaty prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej dają kwalifikację związane z wykształceniem, które zgodnie z wymaganiami prawa musi posiadać nauczyciel ubiegający się o kierowanie podległą placówką edukacyjną. Dają kwalifikacje do kierowania zespołem pracowników, wdrażania reform oświatowych oraz kształtowania umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej w sektorze edukacji.
kierunek:  Pedagogika i edukacja   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
znaleziono 21


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Gdańsku

Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny

ul. Stwosza 55,
80-952 Gdańsk

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

ul. Biskupia 24b,
80 – 875 Gdańsk

Gdańska Szkoła Wyższa

ul. Wydmy 3
80-656 Gdańsk

Uniwersytet Gdański Wydział Biologii

ul. Stwosza 59
80-308 Gdańsk

Uniwersytet Gdański

ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk