Studia podyplomowe "Administracja publiczna" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im.E.Kwiatkowskiego w Gdyni przeznaczone są dla urzędników oraz organów z nimi współpracujących. Koncentrują się na pracy w systemie projektowym zgodnym z PRINCE2®, tak aby uczestnicy zdobyli nowoczesne kompetencje. Program realizowany jest w ścisłej współpracy z Altkom Akademia, która od wielu lat zajmuje się kształceniem kadr administracji publicznej.
kierunek:  IT   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Studia podyplomowe "Agent celny " na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni skierowane są do osób związanych zawodowo z obsługą celną – agentów celnych oraz urzędników celnych, a także osób pracujących w firmach realizujących międzynarodowy obrót towarowy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, absolwenci kierunku zostaną wpisani na oficjalną listę agentów celnych.
kierunek:  Logistyka i transport   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Studia podyplomowe "Akta stanu cywilnego" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przeznaczone są dla pracowników Urzędów Stanu Cywilnego, kandydatów do pracy w USC oraz osób, których praktyka zawodowa wymaga znajomości Ustawy Prawo o o aktach stanu cywilnego. Skupia się na tematyce prawnej dotyczącej stanu cywilnego obywateli oraz rejestracji jego zmian oraz na praktyce obsługi obywateli w tym zakresie.
kierunek:  Prawo i administracja   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Studia podyplomowe "HR Business Partner" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni związane są z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi. Głównym adresatem tych są menedżerowie i właściciele firm, osoby zatrudnione w działach personalnych, doradców zawodowych i wszelkich innych, które zawodowo zajmują się zarządzaniem obszarem human resources. Studia te mogą być przydatne zarówno osobom pracujący w organizacjach biznesowych, jak i w instytucjach różnego typu.
kierunek:  IT   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Studia podyplomowe "Life and business coaching" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni koncentrują się na różnych obszarach rozwoju osobistego w biznesie oraz życiu osobistym.Pozwalają zdobyć umiejętności z zakresu coachingu i mentoringu. Przeznaczone są dla obecnych i przyszłych doradców personalnych, trenerów, psychologów i terapeutów a także liderów organizacji. Absolwenci mają możliwość uzyskania Certyfikatu Solution Focused Coach (SFC).
kierunek:  Psychologia i rozwój osobisty   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Studia podyplomowe "Logistyka z elementami zarządzania produkcją" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przeznaczone są dla osób, które już pracują w sektorze TSL lub wiążą z nim swoją przyszłość zawodową. Studia prowadzone są we współpracy z VGL Group, znanym przedsiębiorstwem logistycznym wykorzystującym najnowszą technologię i koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw.
kierunek:  Logistyka i transport   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Studia podyplomowe "Marketing i public relations w Internecie" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni koncentrują się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w strategii marketingowej oraz praktyce budowania wizerunku marek, firm i produktów. Zajęcia prowadzą eksperci zajmujący się e-marketingiem oraz e-PR, w tym tak znani jak Paweł Tkaczyk, Artur Jabłoński i Marta Szadowiak.
kierunek:  Psychologia i rozwój osobisty   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Studia podyplomowe "Mediacje i negocjacje gospodarcze i pracownicze" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przygotowują do pracy w zawodzie mediatora. Słuchacze zapoznają się z wiedzą na temat sporów i metod ich rozwiązywania z punktu widzenia prawnego, psychologicznego oraz technik mediacyjnych. Zajęcia prowadzą doświadczeni mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji, a absolwenci mają możliwość wpisania na oficjalną listę mediatorów PCM Oddział Trójmiasto.
kierunek:  Prawo i administracja   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Studia podyplomowe "NeuroBiznes" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to pierwszy kierunek studiów podyplomowych w Polsce, który oparty jest na badaniach nad mózgiem wykorzystującym analizę biostrukturalną według szwajcarskiej metody STRUCTOGRAM®. Uczestnicy programu nabywają umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu badań nad mózgiem w biznesie i życiu osobistym, m.in. w zarządzaniu, sprzedaży, coachingu, marketingu, PR i sektorze finansowym,
kierunek:  Psychologia i rozwój osobisty   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
znaleziono 9


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Gdynii