Celem studiów "Bezpieczeństwo i higiena pracy" jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie studentów z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy. Ukończenie studiów pozwala ponadto na pełnienie zadań pracownika Służby BHP.
kierunek:  Bezpieczeństwo   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Celem studiów podyplomowych na kierunku "Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie" jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu nowoczesnych narzędzi kształtowania warunków i środowiska pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pełnienia zadań pracownika służb BHP zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Katedra Użytkowania Lasu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Studia Podyplomowe Biologia, prowadzone na Wydziale Biologii Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, umożliwiają nabycie uprawnień do nauczania biologii jako kolejnego przedmiotu w ośmioletniej szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej oraz poszerzenie i doskonalenie wiedzy biologicznej.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii
Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje bogaty program wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej zastosowań biologii w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Studia podyplomowe z zakresu Biologii sądowej są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów, a także osób zawodowo związanych z medycyną sądową i zainteresowanych np. identyfikacją osób zaginionych, zmarłych lub zamordowanych powinny wybrać nasze studia.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii
Ekologistyczna systemowa gospodarka odpadami komunalnymi to jedyne w Polsce studia podyplomowe, stworzone z myślą o skutecznym rozwiązaniu problemu zagospodarowania odpadów, w oparciu o logistyczne zarządzanie tym procesem. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów, którzy w sposób profesjonalny i zgodny z wymogami ochrony środowiska oraz zasadami racjonalnego gospodarowania będą organizowali i zarządzali gospodarką odpadami.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Celem studiów podyplomowych na kierunku "Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu" jest przygotowanie absolwentów studiów I lub II stopnia do nowoczesnego oraz innowacyjnego zarządzania rozwojem produktu w przedsiębiorstwie. Absolwent studiów pozyska ponadto rzetelną, aktualną wiedzę oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.
kierunek:  Zarządzanie i marketing   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Studia podyplomowe "Kompetencje menedżera w biznesie", prowadzone przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, koncentrują się na najważniejszych obszarach kompetencji nowoczesnego menedżera, przygotowując do efektywnego zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie. Program został opracowany w oparciu o międzynarodowe doświadczenie liderów biznesu i wnikliwą analizę kompetencji kluczowych w zarządzaniu.
kierunek:  Finanse i biznes   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Studia podyplomowe Menedżer Logistyki rozwijają umiejętności zarządzania operacjami w łańcuchu dostaw i logistyką oraz controllingu i analizy finansowej, przenosząc ciężar na analizę stosowanych metod zarządzania i rozwiązań organizacyjnych dla konsekwencji podejmowanych decyzji operacyjnych. Kształtują postrzeganie logistyki w kategoriach narzędzi sukcesu w biznesie, a zarządzanie łańcuchem dostaw jako centrum odpowiedzialności za zysk.
kierunek:  Logistyka i transport   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Studia Podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii i przyrody umożliwiają nabycie uprawnień pedagogicznych do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studia podyplomowe są prowadzone na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia trwają 3 semestry - 410 godzin i 210 godz. praktyk pedagogicznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni UAM.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii
Podyplomowe studia z zakresu "Nowoczesnego zarządzanie produkcją i logistyką" to doskonała propozycja dla specjalistów i kadry zarządzającej z zakresu produkcji i logistyki oraz dla wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się tą problematyką.
kierunek:  Logistyka i transport   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
znaleziono 22


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Poznaniu