Studia podyplomowe Administrator infrastruktury informatycznej realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie ugruntowanie wiedzy słuchaczy w zakresie systemów IT, które wykorzystywane są w środowiskach sieci LAN oraz w centrach danych. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych instruktorów NOVELL, CISCO oraz administratorów Oracle i VMWare, jak również pracowników PWSZ.
kierunek:  IT   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe Automatyzacja górnictwa realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie dają słuchaczom przygotowanie pod względem teoretycznym i praktycznym w dziedzinach: maszyny transportowe i automatyka napędów w górnictwie, elektryfikacja podziemi kopalń i technika łączności i sygnalizacji w górnictwie.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe na kierunku "Doradztwo zawodowe", realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, kierowane są w pierwszej kolejności do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich (preferowane kierunki: psychologia, pedagogika, socjologia, prawo). Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w udzielaniu specjalistycznej pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze: zawodu, szkoły, kierunku szkolenia, podjęcia lub zmiany zatrudnienia.
kierunek:  Pedagogika i edukacja   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe z zakresu "Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z językiem angielskim", realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, skierowane są w pierwszej kolejności do wszystkich osób, które chciałyby uzyskać niezbędne uprawnienia do prowadzenia nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz w klasach I – III szkoły podstawowej.
kierunek:  Pedagogika i edukacja   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie umożliwiają uzyskanie kwalifikacji w zakresie przygotowania do pracy w przedszkolu i szkole w systemie zintegrowanym (klasy I- III) oraz stawiają nauczycielom możliwości awansu zawodowego.
kierunek:  Pedagogika i edukacja   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe Filologia polska studia kwalifikacyjne realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu "Język polski” w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Czas trwania : 3 semestry (350 godzin).
kierunek:  Filologia i języki obce   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe Grafika komputerowa realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie przekazanie studentom umiejętności związanych z szeroko rozumianym pojęciem zaawansowanej grafiki komputerowej.
kierunek:  IT   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe Informatyka dla nauczycieli realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu „Informatyka” w szkołach podstawowych i gimnazjach.
kierunek:  Pedagogika i edukacja   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe Komunikacja skuteczna - efektywne uczestnictwo w życiu społecznym realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie przygotowują do pracy w placówkach oświatowo – kulturalnych samorządu lokalnego, wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych, organizacjach politycznych i innych.
kierunek:  Psychologia i rozwój osobisty   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe w zakresie logopedii realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie przygotowywać słuchaczy do zawodu logopedy. Kandydaci na studia podyplomowe w zakresie logopedii nie mogą posiadać wad wymowy.
kierunek:  Pedagogika i edukacja   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
znaleziono 22


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Chełmie