Program studiów "Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia", prowadzonych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Jedyne takie studia podyplomowe w kraju.
kierunek:  Pedagogika i edukacja   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Studia podyplomowe z zakresu "Zarządzania placówkami ochrony zdrowia", prowadzone Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania różnymi strefami zdrowia publicznego, współpracy z innymi uczestnikami sektora zdrowia, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej a także kierowania zakładami opieki zdrowotnej.
kierunek:  Medycyna i zdrowie   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
znaleziono 2


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Dąbrowie Górniczej

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza