Celem studiów podyplomowych Komunikacja skuteczna - efektywne uczestnictwo w życiu społecznym jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje komunikacyjne, wiedzę i umiejętności posługiwania się narzędziami komunikacyjnymi w zakresie: dziennikarstwa, public relations, reklamy oraz innych form komunikacji społecznej (handlowej, politycznej i interpersonalnej).

Adresaci studiów:
Studia kierowane są: do osób posiadających dyplom wyższej uczelni (min. I – go stopnia) – preferowane wykształcenie humanistyczne.

Rekrutacja:
Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, ksero dowodu osobistego, 2 fotografie legimatycyjne, wniesienie opłaty wpisowej.

Terminy zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym.

Czas trwania: 2 semestry (310 godzin).

Jednostka prowadząca:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Kontakt:
Kierownik: Irena Gumowska
+48 82 565 64 72
podyplomowe@pwsz.chelm.pl

Adres:
ul. Nowy Świat 3
22-100 Chełm


Program w kategorii: