Studia podyplomowe Filologia polska to studia kwalifikacyjne, których zadaniem jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu "Język polski” w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Czas trwania : 3 semestry (350 godzin).

Adresaci studiów:
Zasady przyjęć : kandydaci na studia muszą legitymować się ukończonymi studiami I lub II stopnia na profilu humanistycznym.

Zasady rekrutacji : według kolejności zgłoszeń.

Program studiów:
W programie studiów podyplomowych Filologia polska studia kwalifikacyjne są się zajęcia m.in. z zakresu gramatyki języka polskiego, historii literatury polskiej, stylistyki, poetyki, kultury języka, kultury współczesnej, seminaria oraz warsztaty metodyczne.

Rekrutacja:
Terminy zgłoszeń : rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym.
Niezbędne dokumenty: ksero dyplomu i oryginał do wglądu, wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne, wniesienie opłaty wpisowej.

Jednostka prowadząca:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Kontakt:
Kierownik: Irena Gumowska
+48 82 565 64 72
podyplomowe@pwsz.chelm.pl

Adres:
ul. Nowy Świat 3
22-100 Chełm


Program w kategorii:
Kierunki studiów: EdukacjaJęzyki obce