Studia podyplomowe, również online w Centrum Kształcenia Podyplomowego

Studia podyplomowe otwierają możliwości zdobycia nowych kompetencji, uprawnień czy nawet nowego zawodu. Umożliwiają zdobycie uzupełniających kwalifikacji lub całkowitego przekwalifikowania się. Zalety i aspekty studiów podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego przybliża nam Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych – dr Andrzej Zbonikowski.

Studia podyplomowe dofinansowane przez NBP

Narodowy Bank Polski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zapraszają do udziału w finansowych studiach podyplomowych z zakresu "Mechanizmów funkcjonowania strefy euro".

Tester oprogramowania to zawód szybkiego startu – wywiad z Radosła …

W Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie można wybrać studia podyplomowe Testerzy oprogramowania przygotowane przez testerzy.pl. ⎼ Tester oprogramowania to zawód dla każdego, nie tylko dla osób technicznych. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że pracodawcy sami będą przychodzić po absolwentów tych studiów – przekonuje Radosław Smilgin, specjalista jakości i test
...

Kobiety w pracy: trudy udowadniania kim się jest…

Zrównanie ludzi w prawach nie wystarczy, by faktycznie mogli oni doświadczać owego równouprawnienia w codziennym życiu. Mechanizmy stereotypowego myślenia o kobietach i mężczyznach realizują się w naszych działaniach czy sądach najczęściej zupełnie bezwiednie i bez świadomości ich stosowania. Nie o „szklany sufit” zatem wyłącznie chodzi, ale o rozproszone, często dotycząc
...

Praktyczne studia podyplomowe z certyfikatem PMI Global R.E.P. w Wyż …

Firma szkoleniowa Management Training and Development Center została partnerem merytorycznym certyfikowanego kierunku studiów podyplomowych WSZiB w Poznaniu. Kierunek Praktyczne aspekty zarządzania projektami z uznanym na świecie certyfikatem PMI Global R.E.P. to nowość w roku akademickim 2014/2015. Program studiów powstał we współpracy z ekspertami MT&DC, a o światowe standardy naucza
...

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Broker ubezpieczeniowy przygotowuje dla klienta ofertę ubezpieczenia, doradza. Orientuje się w zawiłościach prawnych i ekonomicznych, jest marketerem i negocjatorem. Umiejętności takie można zdobyć na studiach podyplomowych Dyplomowany broker ubezpieczeniowy i broker reasekuracyjny w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Rekrutacja trwa.

Bezpłatne studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

UMB zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe "Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu”, które realizowane będą w ramach projektu pt. Rozwój oferty kształcenia z wykorzystaniem technik "distance learning” na UMB współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli

Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.

Programy

Poprzedni Następny

Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: Logope…

Studia podyplomowe w zakresie Logopedia – problemy czytania i pisania w szkole adresowane są przede wszystkim do czynnych nauczycieli nauczania zintegrowanego i języka polskiego na różnych szczeblach i poziomach nauczania...

Międzynarodowe studia coachingu

Studia podyplomowe Międzynarodowe studia coachingu realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Zabrzu mają na celu profesjonalne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu coucha.

Doradztwo zawodowe

Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie kierowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich (preferowane kierunki: psychologia, pedagogika, socjologia, prawo).

Programowanie obrabiarek CNC

Studia podyplomowe Programowanie obrabiarek CNC realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie przygotowanie użytkowników procesów technologicznych uwzględniających obrabiarki sterowane numerycznie.

Gimnastyka korekcyjna

Studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjna prowadzone są przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie. Celem studiów jest zdobycie przez absolwenta kwalifikacji do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej u dzieci na zajęciach indywidualnych lub grupowych.

Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: Nowe m…

Studia podyplomowe Nowe media i literatura XXI wieku w nowoczesnej szkole są adresowane do nauczycieli języka polskiego oraz innych zainteresowanych tą problematyką nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sek…

Studia podyplomowe Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu mają wyposażyć słuchacza w wiedzę...

Międzynarodowe studia coachingu

Studia podyplomowe Międzynarodowe studia coachingu realizowane przez Wyższą Szkołę im. B. Jańskiego w Warszawie przeznaczone są dla osób planujących podjąć pracę zawodową jako couch klientów indywidualnych i biznesowych.

Zarządzanie E-biznesem

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do otwarcia i profesjonalnego zarządzania biznesem elektronicznym funkcjonującym w warunkach rozwijającej się gospodarki.

Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: Komuni…

Studia podyplomowe na kierunku Komunikacja profesjonalna: wystąpienia publiczne, negocjacje, dyskusje, współpraca z mediami adresowane są do osób, które z racji wykonywanego zawodu muszą się sprawnie komunikować w przestrzeni publicznej i...

Oligofreonpedagogika

Studia podyplomowe Oligofreonpedagogika realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Łomży mają na celu doskonalen i poszerza umiejętności nauczycieli i wychowawców, posiadających kwalifikacje do pracy...

Kadry i płace w zarządzaniu

Studia podyplomowe Kadry i płace w zarządzaniu realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie maja na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pracy w...

Przygotowanie i zarządzanie projektami finansowanymi z …

Studia podyplomowe Przygotowanie i zarządzanie projektami finansowanymi z Funduszy Unijnych realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają na celu zapoznanie słuchaczy z zasadami tworzenia i funkcjonowania Funduszy Unijnych...

Resocjalizacja i socjoterapia

Studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie skierowane są do absolwentów studiów wyższych, w szczególności z zakresu: pedagogiki, nauk społecznych, psychologii, socjologii, pracy socjalnej...

Filologia polska studia kwalifikacyjne

Studia podyplomowe Filologia polska studia kwalifikacyjne realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu "Język polski” w szkołach podstawowych i gimnazjach.