Studia podyplomowe, również online w Centrum Kształcenia Podyplomowego

Studia podyplomowe otwierają możliwości zdobycia nowych kompetencji, uprawnień czy nawet nowego zawodu. Umożliwiają zdobycie uzupełniających kwalifikacji lub całkowitego przekwalifikowania się. Zalety i aspekty studiów podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego przybliża nam Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych – dr Andrzej Zbonikowski.

Studia podyplomowe dofinansowane przez NBP

Narodowy Bank Polski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zapraszają do udziału w finansowych studiach podyplomowych z zakresu "Mechanizmów funkcjonowania strefy euro".

Tester oprogramowania to zawód szybkiego startu – wywiad z Radosła …

W Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie można wybrać studia podyplomowe Testerzy oprogramowania przygotowane przez testerzy.pl. ⎼ Tester oprogramowania to zawód dla każdego, nie tylko dla osób technicznych. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że pracodawcy sami będą przychodzić po absolwentów tych studiów – przekonuje Radosław Smilgin, specjalista jakości i test
...

Kobiety w pracy: trudy udowadniania kim się jest…

Zrównanie ludzi w prawach nie wystarczy, by faktycznie mogli oni doświadczać owego równouprawnienia w codziennym życiu. Mechanizmy stereotypowego myślenia o kobietach i mężczyznach realizują się w naszych działaniach czy sądach najczęściej zupełnie bezwiednie i bez świadomości ich stosowania. Nie o „szklany sufit” zatem wyłącznie chodzi, ale o rozproszone, często dotycząc
...

Praktyczne studia podyplomowe z certyfikatem PMI Global R.E.P. w Wyż …

Firma szkoleniowa Management Training and Development Center została partnerem merytorycznym certyfikowanego kierunku studiów podyplomowych WSZiB w Poznaniu. Kierunek Praktyczne aspekty zarządzania projektami z uznanym na świecie certyfikatem PMI Global R.E.P. to nowość w roku akademickim 2014/2015. Program studiów powstał we współpracy z ekspertami MT&DC, a o światowe standardy naucza
...

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Broker ubezpieczeniowy przygotowuje dla klienta ofertę ubezpieczenia, doradza. Orientuje się w zawiłościach prawnych i ekonomicznych, jest marketerem i negocjatorem. Umiejętności takie można zdobyć na studiach podyplomowych Dyplomowany broker ubezpieczeniowy i broker reasekuracyjny w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Rekrutacja trwa.

Bezpłatne studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

UMB zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe "Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu”, które realizowane będą w ramach projektu pt. Rozwój oferty kształcenia z wykorzystaniem technik "distance learning” na UMB współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli

Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.

Zarządzanie przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce

Celem rocznych Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce jest przekazanie aktualnej wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentom tych studiów włączyć się w procesy rozwoju działalności gospodarczej związanej z działalności kosmiczną i eksploracją gospodarczą przestrzeni kosmicznej.

Strategie inwestycyjne i inżynieria finansowa na UEK

Studia podyplomowe na kierunku Strategie inwestycyjne i inżynieria finansowa zapewniają szereg możliwości do zdobycia praktycznych umiejętności oraz wiedzy w zakresie współczesnych strategii inwestowania, zarządzania ryzykiem oraz matematycznego modelowania rynków finansowych.

Programy

Poprzedni Następny

Prawo sportowe i organizacja imprez masowych

Główną tematyką studiów jest prawo sportowe oraz regulacje różnych gałęzi prawa regulujących problemy prawne w sporcie. W ramach studium omawiane będą ponadto zagadnienia związane z organizacją i bezpieczeństwem imprez masowych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Łomży adresowane są do osób zatrudnionych w placówkach oświatowych, które nieposiadają uprawnień...

Zarządzanie E-biznesem

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do otwarcia i profesjonalnego zarządzania biznesem elektronicznym funkcjonującym w warunkach rozwijającej się gospodarki.

Prawo Ubezpieczeniowe

Program podyplomowego studium Prawa Ubezpieczeniowego obejmuje wykłady z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ubezpieczeń na życie, a także seminaria z podziałem na konkretne specjalizacje.

Mediacje i negocjacje społeczne

Celem studiów podyplomowych Mediacje i negocjacje społeczne jest przygotowanie studentów pod względem teoretycznym i praktycznym do profesjonalnego prowadzenia pertraktacji społecznych: negocjacji i mediacji oraz skutecznego rozwiązywania konfliktów.

Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne

Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu są przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne do pracy w szkołach...

Etyka

Studia kierowane są przede wszystkim do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, a chcących nauczać przedmiotu Etyka na poziomie edukacji realizowanej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, jak również do osób...

Programowanie obrabiarek CNC

Studia podyplomowe Programowanie obrabiarek CNC realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie przygotowanie użytkowników procesów technologicznych uwzględniających obrabiarki sterowane numerycznie.

Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne

Studia Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Krakowie umozliwiają zdobycie uprawnień do pracy w roli nauczyciela, pedagoga, wychowawcy, pracownika oświaty...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy skierowane są do osób odpowiedzialnych za BHP w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych i do osób nadzorujących funkcjonowanie służb bezpieczeństwa i higieny pracy...

Analityk finansowy w zarządzaniu firmą

Jeżeli chcesz w przyszłości zostać analitykiem finansowym to spójrz na program studiów podyplomowych Analityk finansowy w zarządzaniu firmą realizowanych przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie.

Przygotowanie i zarządzanie projektami finansowanymi z …

Studia podyplomowe Przygotowanie i zarządzanie projektami finansowanymi z Funduszy Unijnych realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają na celu zapoznanie słuchaczy z zasadami tworzenia i funkcjonowania Funduszy Unijnych...

Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: Słowo …

Studia podyplomowe Słowo na ekranie, w mowie i w piśmie skierowane są do osób, które wiążą swoją karierę zawodową z szeroko rozumianymi mediami.

Menadżer w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego

Studia podyplomowe Menadżer w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowane przez Wyższą Szkołę im. B. Jańskiego w Warszawie to szansa zapoznania się z dobrymi praktykami w projektach PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego).

Filologia polska studia kwalifikacyjne

Studia podyplomowe Filologia polska studia kwalifikacyjne realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu "Język polski” w szkołach podstawowych i gimnazjach.