Menu

Studia podyplomowe Technologia winiarstwa na Uniwersytecie Przyrodnicz …

Program studiów podyplomowych Technologia winiarstwa uwzględnia szeroki zakres zagadnień związanych z technologią produkcji wina i uprawą winorośli.

UMCS: studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłasza rekrutację na dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych organizowane pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Nowe kierunki studiów podyplomowych na Wydziale Sztuki UR

Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego wprowadza do swojej oferty kształcenia dwa nowe programy trzysemestralnych studiów podyplomowych: Scenografię oraz Grafikę komputerową.

Trzy nowe kierunki w ramach Podyplomowych Studiów Edytorskich

Wydział Polonistyki UJ postanowił rozbudować ofertę programową w ramach prowadzonych Podyplomowych Studiów Edytorskich o trzy nowe kierunki. Studia dostosowane są do wymogów współczesnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców z branży wydawniczej. Studia trwają dwa semestry, a zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym i są płatne.

Rekrutacja: Design Management – zarządzanie rozwojem nowego produktu

Instytut Wzornictwa Przemysłowego oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapraszają kandydatów na studia podyplomowe Design Management. Powstanie kierunku jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów posiadających wiedzę oraz kompetencje z zakresu zarządzania rozwojem nowego produktu.

MBA Energetyka – program dla profesjonalistów na Uczelni Łazarskiego

Wiedza inżynierska jest jedyną drogą do osiągnięcia sukcesu zawodowego w branży energetycznej. Gdy jednak zamierzamy objąć stanowiska w ramach kadry zarządzającej, to niezbędne okazują się kompetencje menadżerskie. Jak je zdobyć? Proponujemy wybór programu MBA Energetyka, który prowadzony jest przez Uczelnię Łazarskiego. Rekrutacja potrwa do końca września 2014.

Inżynieria Procesów Technologicznych na Politechnice Śląskiej

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu zarządzania procesami technologicznymi, ich optymalizacją oraz projektowaniem inżynierskim. Kierunek prowadzony będzie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katedrze Inżynierii Produkcji.

Rekrutacja: rachunkowość i finanse w Katerze Finansów UEK

Studia na kierunku Rachunkowość i finanse przeznaczone są w pierwszej kolejności dla pracowników pionów finansowo-księgowych oraz osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub doradztwa podatkowego. Studia pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego up
...