Studia podyplomowe, również online w Centrum Kształcenia Podyplomowego

Studia podyplomowe otwierają możliwości zdobycia nowych kompetencji, uprawnień czy nawet nowego zawodu. Umożliwiają zdobycie uzupełniających kwalifikacji lub całkowitego przekwalifikowania się. Zalety i aspekty studiów podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego przybliża nam Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych – dr Andrzej Zbonikowski.

Studia podyplomowe dofinansowane przez NBP

Narodowy Bank Polski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zapraszają do udziału w finansowych studiach podyplomowych z zakresu "Mechanizmów funkcjonowania strefy euro".

Tester oprogramowania to zawód szybkiego startu – wywiad z Radosła …

W Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie można wybrać studia podyplomowe Testerzy oprogramowania przygotowane przez testerzy.pl. ⎼ Tester oprogramowania to zawód dla każdego, nie tylko dla osób technicznych. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że pracodawcy sami będą przychodzić po absolwentów tych studiów – przekonuje Radosław Smilgin, specjalista jakości i test
...

Kobiety w pracy: trudy udowadniania kim się jest…

Zrównanie ludzi w prawach nie wystarczy, by faktycznie mogli oni doświadczać owego równouprawnienia w codziennym życiu. Mechanizmy stereotypowego myślenia o kobietach i mężczyznach realizują się w naszych działaniach czy sądach najczęściej zupełnie bezwiednie i bez świadomości ich stosowania. Nie o „szklany sufit” zatem wyłącznie chodzi, ale o rozproszone, często dotycząc
...

Praktyczne studia podyplomowe z certyfikatem PMI Global R.E.P. w Wyż …

Firma szkoleniowa Management Training and Development Center została partnerem merytorycznym certyfikowanego kierunku studiów podyplomowych WSZiB w Poznaniu. Kierunek Praktyczne aspekty zarządzania projektami z uznanym na świecie certyfikatem PMI Global R.E.P. to nowość w roku akademickim 2014/2015. Program studiów powstał we współpracy z ekspertami MT&DC, a o światowe standardy naucza
...

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Broker ubezpieczeniowy przygotowuje dla klienta ofertę ubezpieczenia, doradza. Orientuje się w zawiłościach prawnych i ekonomicznych, jest marketerem i negocjatorem. Umiejętności takie można zdobyć na studiach podyplomowych Dyplomowany broker ubezpieczeniowy i broker reasekuracyjny w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Rekrutacja trwa.

Bezpłatne studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

UMB zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe "Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu”, które realizowane będą w ramach projektu pt. Rozwój oferty kształcenia z wykorzystaniem technik "distance learning” na UMB współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli

Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.

Zarządzanie przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce

Celem rocznych Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce jest przekazanie aktualnej wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentom tych studiów włączyć się w procesy rozwoju działalności gospodarczej związanej z działalności kosmiczną i eksploracją gospodarczą przestrzeni kosmicznej.

Strategie inwestycyjne i inżynieria finansowa na UEK

Studia podyplomowe na kierunku Strategie inwestycyjne i inżynieria finansowa zapewniają szereg możliwości do zdobycia praktycznych umiejętności oraz wiedzy w zakresie współczesnych strategii inwestowania, zarządzania ryzykiem oraz matematycznego modelowania rynków finansowych.

Programy

Poprzedni Następny

Administrator infrastruktury informatycznej

Studia podyplomowe Administrator infrastruktury informatycznej realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie ugruntowanie wiedzy słuchaczy w zakresie systemów IT wykorzystywanych w środowiskach sieci LAN oraz w...

Studia podyplomowe w zakresie logopedii

Studia podyplomowe w zakresie logopedii realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie przygotowywać słuchaczy do zawodu logopedy.

Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe

Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Opolu pokazują alternatywę wobec drogi sądowej, pomagają zdobyć umiejętności...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia podyplomowe realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Kadry i płace w zarządzaniu

Studia podyplomowe Kadry i płace w zarządzaniu realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie maja na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pracy w...

Biznes w biotechnologii

Studia podyplomowe Biznes w biotechnologii powstały z myślą o osobach, które zamierzają zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą związaną z biotechnologią lub zarządzać firmami z branży life science. Studia prowadzone są...

Dietetyka

Celem studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka jest zdobycie podstawowej wiedzę medyczną i technologicznej z zakresu żywienia człowieka w różnych okresach rozwojowych. Studia przygotowują do planowania dietetycznego w różnego rodzaju schorzeniach...

Podatki i Prawo Podatkowe

Studium przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chciałyby pogłębić i poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu podatków i prawa podatkowego, uzyskując najwyższy stopień wykształcenia akademickiego w tej specjalności.

Mediacje i negocjacje

Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie mają na celu wykształcenie umiejętności rozwiązania konfliktu na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia...

Współczesny menedżer firmy

Studia podyplomowe Współczesny menedżer firmy realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie mają za zadanie przygotowanie słuchaczy do uczestniczenia w procesach zarządzania, dając podstawy do pełnienia funkcji menadżera...

Zarządzanie Zakupami w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom nowoczesnej wiedzy związanej ze specyfiką procesów zarządzania zakupami oraz zarządzania łańcuchem logistycznym przedsiębiorstwa.

Terapia pedagogiczna

Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie mają za zadanie przygotowanie specjalistów w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć terapeutycznych dla...

Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa w Konkurencyjnej…

Studia kierowane są m.in. do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę nt. zarządzania finansami przedsiębiorstwa w konkurencyjnej gospodarce.

Prawo sportowe i organizacja imprez masowych

Główną tematyką studiów jest prawo sportowe oraz regulacje różnych gałęzi prawa regulujących problemy prawne w sporcie. W ramach studium omawiane będą ponadto zagadnienia związane z organizacją i bezpieczeństwem imprez masowych.

Studium podyplomowe bezpieczeństwo i higiena pracy w le…

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu nowoczesnych narzędzi kształtowania warunków i środowiska pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.