Studia podyplomowe dla nauczycieli - jak uciec z zawodu?

Studia podyplomowe dla nauczycieli - jak uciec z zawodu?Powiedzmy sobie szczerze. Można parskać na "mądre rady" dla nauczycieli typu "idźcie pracować do kopalni". Jednak fakty są nieubłagane. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że władze oświatowe wykorzystają niż demograficzny do inwestycji w edukację. W tym do zmniejszania liczby dzieci w klasach przy wykorzystaniu wszystkich obecnie pracujących nauczycieli. Część z pedagogów – ...

Studia podyplomowe dla nauczycieli - jak zarabiać więcej?

Studia podyplomowe dla nauczycieli - jak zarabiać więcej?Pewnie wszyscy rodzice wiedzą, że wysokość zarobków nauczyciela zależy od stopnia jego awansu zawodowego. Pod tym względem studia podyplomowe średnio się przydają. Żeby zarabiać więcej, trzeba albo pracować w szkole specjalnej (tam są specjalne dodatki do pensji), albo zostać dyrektorem szkoły. Trzecia możliwość to zdobycie uprawnień do aktywności pozapedagogicznej związanych z pracą z dziećmi.

W p ...

Studia podyplomowe dla nauczycieli - jak przetrwać w niżu?

Studia podyplomowe dla nauczycieli - jak przetrwać w niżu?- Droga koleżanko, w przyszłym roku będziesz miała 16/18 etatu, ponieważ nie ma tyle klas, żeby zapewnić Ci całe pensum etatowe – takich słów obawia się wielu nauczycieli. Niepełny etat to nie tylko mniejsza pensja, ale np. problem z wypłaceniem odprawy w przypadki zwolnienia nauczyciela. Zagrożenie takie dotyka wszystkich nauczycieli, ale najbardziej przedmiotów, gdzie ustawowo s ...

Studia podyplomowe dla nauczycieli - jak pracować lepiej?

Studia podyplomowe dla nauczycieli - jak pracować lepiej?Wykorzystywanie studiów podyplomowych dla nauczycieli jako narzędzi do podnoszenia kwalifikacji, to luksus dostępny tylko nielicznym. Można takie znaleźć w aktualnej ofercie i trzeba wydać na nie około 2000-5000 zł. Wtedy można stać się specjalistą od nauczycielskiego tutoringu, budowania potencjału ucznia czy też pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – z trudnośc ...

Studia podyplomowe dla nauczycieli - do czego są potrzebne?

1"Jak Ci się nie podoba, to zmień zawód" - takie głosy często słyszą nauczyciele, kiedy starają się bronić przed zarzutami o nadmierne przywileje. Czyli w domyśle "naucz się innego zawodu", np. na studiach podyplomowych. Ukończenie podyplomówki jednak częściej jest sposobem dla pedagoga, żeby pracować więcej, lepiej albo po prostu nie zostać wyrzuconym z pracy.

Każdy nauczyciel zgodnie z art. 12 us ...

Studia podyplomowe, również online w Centrum Kształcenia Podyplomowego

Studia podyplomowe otwierają możliwości zdobycia nowych kompetencji, uprawnień czy nawet nowego zawodu. Umożliwiają zdobycie uzupełniających kwalifikacji lub całkowitego przekwalifikowania się. Zalety i aspekty studiów podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego przybliża nam Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych – dr Andrzej Zbonikowski.

Studia podyplomowe dofinansowane przez NBP

Narodowy Bank Polski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zapraszają do udziału w finansowych studiach podyplomowych z zakresu "Mechanizmów funkcjonowania strefy euro".

Tester oprogramowania to zawód szybkiego startu – wywiad z Radosła …

W Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie można wybrać studia podyplomowe Testerzy oprogramowania przygotowane przez testerzy.pl. ⎼ Tester oprogramowania to zawód dla każdego, nie tylko dla osób technicznych. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że pracodawcy sami będą przychodzić po absolwentów tych studiów – przekonuje Radosław Smilgin, specjalista jakości i test
...

Kobiety w pracy: trudy udowadniania kim się jest…

Zrównanie ludzi w prawach nie wystarczy, by faktycznie mogli oni doświadczać owego równouprawnienia w codziennym życiu. Mechanizmy stereotypowego myślenia o kobietach i mężczyznach realizują się w naszych działaniach czy sądach najczęściej zupełnie bezwiednie i bez świadomości ich stosowania. Nie o „szklany sufit” zatem wyłącznie chodzi, ale o rozproszone, często dotycząc
...

Praktyczne studia podyplomowe z certyfikatem PMI Global R.E.P. w Wyż …

Firma szkoleniowa Management Training and Development Center została partnerem merytorycznym certyfikowanego kierunku studiów podyplomowych WSZiB w Poznaniu. Kierunek Praktyczne aspekty zarządzania projektami z uznanym na świecie certyfikatem PMI Global R.E.P. to nowość w roku akademickim 2014/2015. Program studiów powstał we współpracy z ekspertami MT&DC, a o światowe standardy naucza
...

Programy

Poprzedni Następny

Menedżer w samorządzie terytorialnym

Studia podyplomowe Menedżer w samorządzie terytorialnym realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie przeznaczone sa dla osób zainteresowanych praktycznymi i teoretycznymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w...

Prawo Rynku Kapitałowego

Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego dedykowane są osobom legitymującym się wykształceniem o profilu prawniczym lub ekonomicznym. Posiadanie wiedzy na temat rynku kapitałowego nie jest konieczne.

Regulacje prawne w zootechnice i weterynarii

Głównym celem studiów podyplomowych na kierunku Regulacje prawne w zootechnice i weterynarii jest kształcenie specjalistów z zakresu obowiązujących zootechniczno – weterynaryjnych regulacji prawnych oraz poszerzenie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań...

Podatki

Studia podyplomowe Podatki prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mają za zadanie dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi.

Maszyny górnicze i wiertnicze

Studia podyplomowe Maszyny górnicze i wiertnicze realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie przeznaczone sa dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji z szeroko pojętej mechaniki i budowy maszyn, wykonawstwa, eksploatacji...

Zarządzanie i marketing

Studia podyplomowe Zarządzanie i marketing prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania organizacją w warunkach gospodarki...

Tłumacz języka angielskiego

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych: prawniczych, ekonomicznych, użytkowych oraz tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego. Absolwent może przystąpić do egzaminu na tłumacza...

Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych kierunków studi…

Studia podyplomowe Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie przygotowanie słuchacza do zdobycia kwalifikacji rolniczych.

Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej to nowy interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy wiedzę i umiejętności wielu...

Menedżer administracji publicznej

Studia podyplomowe Menedżer administracji publicznej prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mają za zadanie dostarczyć najnowszej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz nabycie praktycznych umiejętności służących...

Gimnastyka korekcyjna

Studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjna prowadzone są przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie. Celem studiów jest zdobycie przez absolwenta kwalifikacji do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej u dzieci na zajęciach indywidualnych lub grupowych.

Analityka i diagnostyka chemiczna

Studia podyplomowe "analityka i diagnostyka chemiczna" na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przeznaczone są głównie dla absolwentów studiów na kierunkach eksperymentalnych, takich jak chemia, biotechnologia, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa. Spełnia oczekiwania...

Komunikacja skuteczna - efektywne uczestnictwo w życiu …

Studia podyplomowe Komunikacja skuteczna - efektywne uczestnictwo w życiu społecznym realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie przygotowują do pracy w placówkach oświatowo – kulturalnych samorządu lokalnego, wydawnictwach, czasopismach...

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Studia dla osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a także dla tych, których interesują nowoczesne narzędzia kształtowania warunków i środowiska pracy.