Studia podyplomowe dofinansowane przez NBP

Narodowy Bank Polski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zapraszają do udziału w finansowych studiach podyplomowych z zakresu "Mechanizmów funkcjonowania strefy euro".

Tester oprogramowania to zawód szybkiego startu – wywiad z Radosła …

W Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie można wybrać studia podyplomowe Testerzy oprogramowania przygotowane przez testerzy.pl. ⎼ Tester oprogramowania to zawód dla każdego, nie tylko dla osób technicznych. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że pracodawcy sami będą przychodzić po absolwentów tych studiów – przekonuje Radosław Smilgin, specjalista jakości i test
...

Kobiety w pracy: trudy udowadniania kim się jest…

Zrównanie ludzi w prawach nie wystarczy, by faktycznie mogli oni doświadczać owego równouprawnienia w codziennym życiu. Mechanizmy stereotypowego myślenia o kobietach i mężczyznach realizują się w naszych działaniach czy sądach najczęściej zupełnie bezwiednie i bez świadomości ich stosowania. Nie o „szklany sufit” zatem wyłącznie chodzi, ale o rozproszone, często dotycząc
...

Praktyczne studia podyplomowe z certyfikatem PMI Global R.E.P. w Wyż …

Firma szkoleniowa Management Training and Development Center została partnerem merytorycznym certyfikowanego kierunku studiów podyplomowych WSZiB w Poznaniu. Kierunek Praktyczne aspekty zarządzania projektami z uznanym na świecie certyfikatem PMI Global R.E.P. to nowość w roku akademickim 2014/2015. Program studiów powstał we współpracy z ekspertami MT&DC, a o światowe standardy naucza
...

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Broker ubezpieczeniowy przygotowuje dla klienta ofertę ubezpieczenia, doradza. Orientuje się w zawiłościach prawnych i ekonomicznych, jest marketerem i negocjatorem. Umiejętności takie można zdobyć na studiach podyplomowych Dyplomowany broker ubezpieczeniowy i broker reasekuracyjny w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Rekrutacja trwa.

Bezpłatne studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

UMB zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe "Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu”, które realizowane będą w ramach projektu pt. Rozwój oferty kształcenia z wykorzystaniem technik "distance learning” na UMB współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli

Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.

Zarządzanie przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce

Celem rocznych Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce jest przekazanie aktualnej wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentom tych studiów włączyć się w procesy rozwoju działalności gospodarczej związanej z działalności kosmiczną i eksploracją gospodarczą przestrzeni kosmicznej.

Programy

Poprzedni Następny

Profilaktyka chorób kręgosłupa

Studia podyplomowe Profilaktyka chorób kręgosłupa prowadzone są przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie. Studia mają na celu przygotowanie absolwenta, który będzie posiadał wiedzę i umiejętności umożliwiające zapobiec zaburzeniom funkcjonowania...

Rehabilitacja okołooperacyjna

Studia podyplomowe Rehabilitacja okołooperacyjna prowadzone są przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie. Celem studiów Rehabilitacja okołooperacyjna jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w okresie okołooperacyjnym.

Studia podyplomowe w zakresie zastosowania systemów naw…

Głównym celem studiów podyplomowych jest przedstawienie dla celów ratowniczych i optymalnego zarządzania: stanu technik i systemów pozwalających lokalizować obiekty ruchome oraz ludzi oraz możliwości wykorzystania nawigacji satelitarnej w...

Profilaktyka i podstawy współczesnej terapii uzależnień

Studia podyplomowe Profilaktyka i podstawy współczesnej terapii uzależnień realizowane przez Wydział Filologii i Pedagogiki Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie przeznaczone są dla osób pragnących poszerzyć wiedzę i umiejętności z...

Regulacje prawne w zootechnice i weterynarii

Głównym celem studiów podyplomowych na kierunku Regulacje prawne w zootechnice i weterynarii jest kształcenie specjalistów z zakresu obowiązujących zootechniczno – weterynaryjnych regulacji prawnych oraz poszerzenie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań...

Kadry i płace w zarządzaniu

Studia podyplomowe Kadry i płace w zarządzaniu realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie maja na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pracy w...

Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: Poloni…

Polonistyka dla nauczycieli to kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące aktywnych zawodowo nauczycieli przedmiotów humanistycznych do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu we wszystkich typach szkół.

Biznes w biotechnologii

Studia podyplomowe Biznes w biotechnologii powstały z myślą o osobach, które zamierzają zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą związaną z biotechnologią lub zarządzać firmami z branży life science. Studia prowadzone są...

Współczesny menedżer firmy

Studia podyplomowe Współczesny menedżer firmy realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie mają za zadanie przygotowanie słuchaczy do uczestniczenia w procesach zarządzania, dając podstawy do pełnienia funkcji menadżera...

Zarządzanie Projektami i Procesami Biznesowymi

Studia zapoznają słuchaczy w sposób praktyczny i wszechstronny z problematyką zarządzania projektami i procesami organizacji.

Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: Język …

Studia podyplomowe Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem adresowane do aktywnych zawodowo nauczycieli edukacji początkowej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej) oraz nauczycieli języka polskiego na II etapie edukacyjnym.

Studia podyplomowe z biologii molekularnej

Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej mają kilkunastoletnią tradycję i cieszą się bardzo dobrą opinią, wśród nauczycieli oraz w kręgu diagnostów laboratoryjnych. W trakcie studiów prezentowane są najnowsze osiągnięcia genetyki...

Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: Specja…

Specjalizacja nauczycielska dla polonistów to kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące absolwentów filologii polskiej do pracy nauczyciela języka polskiego we wszystkich typach szkół.

Zarządzanie oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Chełmie przeznaczone są dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu kierowania placówką oświatową i...

Zarządzanie i marketing

Studia podyplomowe Zarządzanie i marketing prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania organizacją w warunkach gospodarki...