Studia podyplomowe, również online w Centrum Kształcenia Podyplomowego

Studia podyplomowe otwierają możliwości zdobycia nowych kompetencji, uprawnień czy nawet nowego zawodu. Umożliwiają zdobycie uzupełniających kwalifikacji lub całkowitego przekwalifikowania się. Zalety i aspekty studiów podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego przybliża nam Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych – dr Andrzej Zbonikowski.

Studia podyplomowe dofinansowane przez NBP

Narodowy Bank Polski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zapraszają do udziału w finansowych studiach podyplomowych z zakresu "Mechanizmów funkcjonowania strefy euro".

Tester oprogramowania to zawód szybkiego startu – wywiad z Radosła …

W Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie można wybrać studia podyplomowe Testerzy oprogramowania przygotowane przez testerzy.pl. ⎼ Tester oprogramowania to zawód dla każdego, nie tylko dla osób technicznych. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że pracodawcy sami będą przychodzić po absolwentów tych studiów – przekonuje Radosław Smilgin, specjalista jakości i test
...

Kobiety w pracy: trudy udowadniania kim się jest…

Zrównanie ludzi w prawach nie wystarczy, by faktycznie mogli oni doświadczać owego równouprawnienia w codziennym życiu. Mechanizmy stereotypowego myślenia o kobietach i mężczyznach realizują się w naszych działaniach czy sądach najczęściej zupełnie bezwiednie i bez świadomości ich stosowania. Nie o „szklany sufit” zatem wyłącznie chodzi, ale o rozproszone, często dotycząc
...

Praktyczne studia podyplomowe z certyfikatem PMI Global R.E.P. w Wyż …

Firma szkoleniowa Management Training and Development Center została partnerem merytorycznym certyfikowanego kierunku studiów podyplomowych WSZiB w Poznaniu. Kierunek Praktyczne aspekty zarządzania projektami z uznanym na świecie certyfikatem PMI Global R.E.P. to nowość w roku akademickim 2014/2015. Program studiów powstał we współpracy z ekspertami MT&DC, a o światowe standardy naucza
...

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Broker ubezpieczeniowy przygotowuje dla klienta ofertę ubezpieczenia, doradza. Orientuje się w zawiłościach prawnych i ekonomicznych, jest marketerem i negocjatorem. Umiejętności takie można zdobyć na studiach podyplomowych Dyplomowany broker ubezpieczeniowy i broker reasekuracyjny w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Rekrutacja trwa.

Bezpłatne studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

UMB zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe "Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu”, które realizowane będą w ramach projektu pt. Rozwój oferty kształcenia z wykorzystaniem technik "distance learning” na UMB współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli

Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.

Programy

Poprzedni Następny

Administracja

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy interesują się funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządów terytorialnych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu mają za zadanie przekazanie wiedzy dającej praktyczne kompetencje do prowadzenia zajęć w różnego...

Zarządzanie Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Eu…

Studium podyplomowe Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej dedykowane jest w pierwszej kolejności pracownikom "odbiorców ostatecznych", zwłaszcza zajmujących stanowiska bezpośrednio związane albo utworzone dla zarządzania środkami funduszy.

Podatki

Studia podyplomowe Podatki prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę...

Wycena nieruchomości

Studia podyplomowe Wycena nieruchomości prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mają na celu nauczenie słuchaczy nowego, odpowiedniego do współczesnych wyzwań, patrzenia na sprawy gospodarki nieruchomościami oraz wyrobienie...

Zarządzanie oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Chełmie przeznaczone są dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu kierowania placówką oświatową i...

Współczesny menedżer firmy

Studia podyplomowe Współczesny menedżer firmy realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie mają za zadanie przygotowanie słuchaczy do uczestniczenia w procesach zarządzania, dając podstawy do pełnienia funkcji menadżera...

Translatoryka polskich i rosyjskich tekstów specjalisty…

Studia podyplomowe Translatoryka polskich i rosyjskich tekstów specjalistycznych prowadzone przez Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny Katedrę Filologii Rosyjskiej upoważniają do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w biurach...

Nauczanie matematyki

Studia podyplomowe Nauczanie matematyki realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie maja na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej, gimnazjum lub...

Międzynarodowe Studia Coachingu

Studia podyplomowe Międzynarodowe Studia Coachingu realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu mają na celu profesjonalne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu coucha.

Studium podyplomowe bezpieczeństwo i higiena pracy w le…

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu nowoczesnych narzędzi kształtowania warunków i środowiska pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarządzanie Projektami i Procesami Biznesowymi

Studia zapoznają słuchaczy w sposób praktyczny i wszechstronny z problematyką zarządzania projektami i procesami organizacji.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Zabrzu mają za zadanie przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi do szóstego...

Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe

Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu mają za zadanie przekazanie słuchaczom umiejętności w zakresie...

Terapia pedagogiczna

Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie mają za zadanie przygotowanie specjalistów w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć terapeutycznych dla...