Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej przeznaczone są dla osób zainteresowanych nadzorem, kontrolą i audytem wewnętrznym w poszczególnych sferach związanych z działalnością przedsiębiorstw, bankowości i administracji publicznej. Studia realizowane wspólnie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. w Warszawie (PIKW).
kierunek:  Bezpieczeństwo   |   prowadzący: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach
Celem studiów podyplomowych jest zdobycie podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych: prawniczych, ekonomicznych, użytkowych oraz tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego. Absolwent może przystąpić ponadto do egzaminu na tłumacza przysięgłego w dziedzinie tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów związanych z prawem, biznesem i ekonomią.
kierunek:  Filologia i języki obce   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
znaleziono 2


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Katowicach