Kierunki studiów podyplomowych w Katowicach

Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i w administracji pub…

Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej przeznaczone są dla osób zainteresowanych nadzorem, kontrolą i audytem wewnętrznym w poszczególnych sferach związanych z działalnością przedsiębiorstw, bankowości i administracji publicznej.Studia realizowane wspólnie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. w Warszawie (PIKW)...

Tłumacz języka angielskiego

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych: prawniczych, ekonomicznych, użytkowych oraz tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego. Absolwent może przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego w dziedzinie tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów związanych z prawem, biznesem i ekonomią...

Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Katowicach

Katowice

Katowice są największym miastem województwa śląskiego i głównym ośrodkiem Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W mieście działa ponad 20 szkół wyższych, na których kształci się około 100 000 studentów. Katowice są bez wątpienia jednym z najważniejszych ośrodków akademickich na mapie Polski. Lokalne uczelnie ściśle współpracują ze środowiskiem biznesowym i dbają o unowocześnianie swoich programów kształcenia zgodnie z wymogami rynku pracy.
Absolwenci katowickich uczelni są dobrze przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie i posiadają szereg kluczowych umiejętności, które są wysoko cenione przez pracodawców.
Czy warto wybrać podjąć studia podyplomowe w Katowicach? Zdecydowanie tak!