Studia podyplomowe z zakresu "Zarządzanie zasobami ludzkimi", których organizatorem jest Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, mają za zadanie dostarczyć słuchaczom aktualną wiedzę w zakresie problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, kształtowania kompetencji personalnych, przygotowania oraz wdrażania optymalnej polityki personalnej.
kierunek:  Zarządzanie i marketing   |   prowadzący: Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania w Kleosinie
znaleziono 1


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Białymstoku