Terapia pedagogiczna z elementami edukacji włączającej

Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z elementami edukacji włączającej adresowane są do osób zainteresowanych pracą z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) oraz z wybranymi grupami dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, zarówno w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, jak i integracyjnych, a także w poradni psychologiczno-­pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne). Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada uprawnienia pedagogiczne potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych II stopnia.

Studia przygotowują do:
- rozpoznawania specyficznych trudności w uczeniu się (ryzyko dysleksji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, specyficzne trudności w uczeniu się matematyki);
- projektowania i prowadzenia pracy korekcyjnej i kompensacyjnej w terapii osób z dysleksją rozwojową/ryzykiem dysleksji oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki);
- oceny poziomu funkcjonowania ucznia z wybranymi zaburzeniami, m.in. z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD), z zespołem Aspergera, z autyzmem wczesnodziecięcym;
- projektowania i prowadzenia działań integrujących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uczniami sprawnymi w klasie integracyjnej i ogólnodostępnej;
- rozpoznawania trudności wychowawczych ucznia oraz projektowania efektywnych oddziaływań wychowawczych;
- projektowania działań wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z najnowszymi Rozporządzeniami MEN.

Studia trwają 3 semestry (350 godzin dydaktycznych) i odbywają się w trybie zaocznym, dwa razy w miesiącu w systemie sobotnio - niedzielnym, w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, hospitacji oraz praktyk pedagogicznych (50 h).
Adres:
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

Kontakt:
Kierownik studiów: dr Danuta Al-Khamisy
+48 22 656 61 77
+48 22 656 62 54
+48 22 656 62 56
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona WWW

Kierunki studiów: Pedagogika